Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται από το Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και το σεμινάριο Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων υποχρεωτικών κορμού, εκ των οποίων το ένα είναι η Μεθοδολογία Έρευνας Προχωρημένου Επιπέδου, (β) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων ή από τα μαθήματα κορμού που δεν έχει παρακολουθήσει και (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από το μάθημα της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ειδικότερα, τα τρία από τα τέσσερα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα της εξειδίκευσης. Στο Δ’ εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί το μάθημα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και εκπονεί την Εργασία.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

Α` Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου (15 ECTS)
 • 1ο Μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό (15 ECTS)

B` Εξάμηνο 

 • Τέχνη και εκπαιδευτική πράξη: σύγχρονα θέματα και προσεγγίσεις (15 ECTS)
 • 2ο Μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό  (15 ECTS)

Γ` Εξάμηνο 

 • 3ο Μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό (15 ECTS)
 • 4ο Μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό (15 ECTS)

Δ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 120

Κατάλογος υποχρεωτικών κορμού μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου (15 ECTS)
 • Τέχνη και εκπαιδευτική πράξη: σύγχρονα θέματα και προσεγγίσεις (15 ECTS)

Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων

 • Λογοτεχνία και εκπαίδευση (15 ECTS)
 • Θέατρο και εκπαίδευση (15 ECTS)
 • Μουσική και εκπαίδευση (15 ECTS)
 • Μουσειακή αγωγή (15 ECTS)
 • Κοινωνικό φύλο, τέχνη και εκπαίδευση (15 ECTS)
 • Ελεύθερη σωματική έκφραση, δημιουργική κίνηση, χορός και εκπαίδευση (15 ECTS)
 • Μάθηση μέσα από έργα τέχνης (15 ECTS)
 • Παιδί και πολιτιστική κληρονομιά (15 ECTS)
 • Προσεγγίσεις της τέχνης μέσα από τη φιλοσοφία με παιδιά (15 ECTS)
 • Πρακτική άσκηση (15 ECTS)

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή η αγγλική. Αυτό θα καθορίζεται ανά έτος με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο