Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ειδικότερα, τα τρία από τα πέντε κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά με το τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου (17 ECTS)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Αναπτυξιακές θεωρίες και οι παιδαγωγικές εφαρμογές τους (13 ECTS)
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία βρεφών και νηπίων (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Στατιστική στην εκπαίδευση (17 ECTS)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα (13 ECTS)
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι) (4 ECTS)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 • Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική: Παρεμβατικά προγράμματα και εφαρμογές (13 ECTS)
 • Εκπαιδευτική ψυχολογία (13 ECTS)
 • Εναλλακτικές - Βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο II) (17 ECTS)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις (13 ECTS)
 • Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σύνολο ECTS για το Π.Μ.Σ «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»: 120

Με απόφαση της ΓΣΕΣ δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο