Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση στο Μάθημα Κορμού, εργαστηριακές ασκήσεις (rotations) και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (σε παρένθεση οι μονάδες ECTS).

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πρέπει να παρακολουθήσουν το Μάθημα Κορμού (των 36 ECTS) που είναι υποχρεωτικό.

Επίσης οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο εξειδικευμένες εργαστηριακές ή θεωρητικές ασκήσεις (Rotations), συνολικής διάρκειας 12 μηνών (9 μονάδες ECTS/τρίμηνο), σε:

 1. Νευροφυσιολογία
 2. Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου
 3. Ανοσοϊστοχημεία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 4. Νευροενδοκρινολογία.
 5. Νευροφαρμακολογία
 6. Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία
 7. Οφθαλμοκίνηση
 8. Υπολογιστική Όραση
 9. Ρομποτική πλοήγηση
 10. Βιομιμητική Ρομποτική
 11. Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής
 12. Τεχνητή Νοημοσύνη
 13. Νευρωνικά Δίκτυα
 14. Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 15. Φιλοσοφία της Επιστήμης
 16. Φιλοσοφία της Αντίληψης
 17. Φιλοσοφία του Νου
 18. Νευροψυχολογική Αξιολόγηση
 19. Υπολογιστική Νευροογκολογία

Τέλος οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθήσουν ικανό αριθμό κατ' επιλογή υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων ώστε να συγκεντρώσουν τις υπόλοιπες 48 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που ενδεικτικά κατανέμονται σε εξάμηνα ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο με τις εξής τρεις ομάδες μαθημάτων:

Α) Ομάδα ΧΑ (μαθήματα 6 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Συνοπτικές σχέσεις στον εγκεφαλικό φλοιό
 2. Εισαγωγή στη μοριακή νευροβιολογία
 3. Εξελισσόμενα νοητικά συστήματα
 4. Νευροδιαβιβαστές και οι υποδοχείς τους
 5. Εισαγωγή στην κοινωνική ανθρωπολογία
 6. Νευροφαινομενολογία

Β) Ομάδα ΧΒ (μαθήματα 9 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Εγκεφαλικός φλοιός και γνωσιακές λειτουργίες
 2. Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη
 3. Αλγόριθμοι στη βιοπληροφορική
 4. Βασικές Αρχές Λειτουργικής Απεικόνισης των Μηχανισμών του Εγκεφάλου: Εφαρμογές σε Δεδομένα fMRI

Γ) Ομάδα ΧΓ (μαθήματα 12 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Βιομιμητική Ρομποτική
 2. Επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής
 3. Αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση

Εαρινό εξάμηνο με τις εξής τρεις ομάδες μαθημάτων:

Α) Ομάδα ΕΑ (μαθήματα 6 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Εγκέφαλος και γλωσσικές λειτουργίες
 2. Λειτουργική ανάλυση εγκεφαλικών δικτύων με βάση το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα/ μαγνητοεγκεφαλογράφημα (EEG/ MEG)
 3. Φιλοσοφία της επιστήμης
 4. Εισαγωγή στην φιλοσοφία της αντίληψης
 5. Μοριακή/Κυτταρική Νευροενδοκρινολογία
 6. Ιατρική απεικόνιση

Β) Ομάδα ΕΒ (μαθήματα 9 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Οφθαλμοκινητικό σύστημα
 2. Ανάλυση σημάτων συστημάτων
 3. Ανθρωπολογία των συμβολικών συστημάτων
 4. Νευροψυχολογική αξιολόγηση

Γ) Ομάδα ΕΓ (μαθήματα 12 μονάδων ECTS έκαστο)

 1. Υπολογιστική όραση
 2. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
 3. Μηχανική μάθηση

Οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικά οι εξής (σε παρένθεση οι μονάδες ECTS που οφείλει να συγκεντρώσει ο φοιτητής):

Α' εξάμηνο:

 • Μάθημα κορμού - Ενότητες Ι-ΙΙΙ (18)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12)

Β΄ εξάμηνο:

 • Μάθημα κορμού - Ενότητες IV-VI (18)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12)

Γ΄ εξάμηνο:

 • Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά - (18)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12)

Δ' εξάμηνο:

 • Μαθήματα κατ' επιλογή υποχρεωτικά - (30)

Το εξαμηνιαίο πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως ακολούθως.

A' Εξάμηνο 

 • Μάθημα κορμού Ι. Μοριακή/κυτταρική Νευροβιολογία (6 ECTS)
 • Μάθημα κορμού II. Συστημικές Νευροεπιστήμες - Αντίληψη (6 ECTS)
 • Μάθημα κορμού III. Συστημικές Νευροεπιστήμες - Κίνηση (6 ECTS)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

B' Εξάμηνο 

 • Μάθημα κορμού IV. Γνωσιακές Νευροεπιστήμες - Ψυχολογία (6 ECTS)
 • Μάθημα κορμού V. Γνωσιακές Νευροεπιστήμες - Νευροφιλοσοφία (6 ECTS)
 • Μάθημα κορμού VI. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες (6 ECTS)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

Στο τρίτο εξάμηνο οι ΜΦ μπορούν ενδεικτικά να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς μαθημάτων προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 πιστωτικές μονάδες.

 • Τρία από τα μαθήματα της ομάδας ΧΑ (18 ECTS)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Δύο από τα μαθήματα της ομάδας ΧΒ (18 ECTS)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΧΑ (6 ECTS)
 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΧΓ (12 ECTS)
 • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Δ' Εξάμηνο 

Στο τέταρτο εξάμηνο οι ΜΦ μπορούν ενδεικτικά να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς μαθημάτων προκειμένου να συγκεντρώσουν 30 πιστωτικές μονάδες.

 • Πέντε από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (30 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (6 ECTS)
 • Δύο από τα μαθήματα της ομάδας ΕΓ (24 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Δύο από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (12 ECTS)
 • Δύο από τα μαθήματα της ομάδας ΕΒ (18 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Τρία από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (18 ECTS)
 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΕΓ (12 ECTS)

Ή εναλλακτικά

 • Τρία από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (18 ECTS)
 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΕΓ (12 ECTS)

Ή εναλλακτικά 

 • Ένα από τα μαθήματα της ομάδας ΕΑ (6 ECTS)
 • Δύο από τα μαθήματα της ομάδας ΕΓ (24 ECTS)

Αντί να παρακολουθήσει έξι μήνες εξειδικευμένων ασκήσεων (rotation) και 2 κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (των 6 ECTS έκαστο) ή 1 των 12 ECTS, και προκειμένου να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες, ο ΜΦ μπορεί να επιλέξει την εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΙ ΠΜΣ/Ε ΚΑΙ Ν.

Η γλώσσα διδασκαλίας, βιβλιογραφίας και διπλωματικής εργασίας είναι Ελληνική ή/και Αγγλική.

Για να ολοκληρώσει τις σπουδές του ο ΜΦ πρέπει να συλλέξει τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS και να εξεταστεί επιτυχώς (σε τελικές εξετάσεις - comprehensive examinations) σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΙ ΠΜΣ/Ε ΚΑΙ Ν.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο