Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση στο Μάθημα Κορμού, εργαστηριακές/θεωρητικές ασκήσεις (rotations) και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πρέπει να παρακολουθήσουν το Μάθημα Κορμού (36 ECTS) που είναι υποχρεωτικό.

Επίσης οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δύο εξειδικευμένες εργαστηριακές/θεωρητικές ασκήσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών (3 μονάδες ECTS /μήνα), σε:
1. Νευροφυσιολογία της οπτικής αντίληψης και προσοχής.
2. Ανοσοϊστοχημεία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία.
3. Νευροφυσιολογία της κίνησης και γνωσιακών διαδικασιών.
4. Νευροφυσιολογία Μνήμης- Μάθησης.
5. Νευρογενετική και γήρανση.
6. Ψυχοφυσική της όρασης - Βιολογία Αμφιβληστροειδούς.
7. Λειτουργία φλοιϊκών δικτύων στην αναγνώριση αντικειμένων.
8. Μοριακή Νευροβιολογία.
9. Νευρωνικά δίκτυα.
10. Υπολογιστική Όραση.
11. Δίκτυα του Εγκεφάλου.
12. Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες.
13. Υπολογιστική Νευροεπιστήμη και Νευροογκολογία.
14. Ρομποτική.
15. Μηχανική μάθηση και στατιστική ανάλυση βιοιατρικών δεδομένων.
16. Τεχνητή νοημοσύνη και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης.
17. Σύγχρονη Φιλοσοφία του Νου.
18. Φιλοσοφία της Αντίληψης.
19. Φιλοσοφία της Ζωής.
20. Μεθοδολογία κοινωνικής γνωστικής έρευνας: πειραματικές και νατουραλιστικές προσεγγίσεις.
21. Νευροψυχολογική Αξιολόγηση/Απεικόνιση Εγκεφάλου.
22. Φιλοσοφία της Επιστήμης.
23. Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Τέλος οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθήσουν ικανό αριθμό κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων ώστε να συγκεντρώσουν τις υπόλοιπες 48 ECTS που ενδεικτικά κατανέμονται σε εξάμηνα ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Συναπτικές σχέσεις στο φλοιό (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στις πειραματικές μεθόδους στις νευροεπιστήμες (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Μοριακή Νευροβιολογία (6 ECTS)
 • Εγκεφαλικός φλοιός: Αντίληψη και Κίνηση (9 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Στατιστική και τον προγραμματισμό σε Matlab (3 ECTS)
 • Αλγόριθμοι στη Βιοπληροφορική (9 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Τεχνητή Νοημοσύνη (9 ECTS)
 • Αυτόνομη Ρομποτική Πλοήγηση (12 ECTS)
 • Βιομιμητική Ρομποτική (12 ECTS)
 • Νευροαισθητική και Νευροφαινομενολογία (6 ECTS)
 • Βασικές Αρχές Λειτουργικής Απεικόνισης των Μηχανισμών του Εγκεφάλου: Εφαρμογές σε Δεδομένα fMRI (9 ECTS)

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Μοριακή Κυτταρική Νευροενδοκρινολογία (6 ECTS)
 • Κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης (6 ECTS)
 • Οφθαλμοκίνηση (9 ECTS)
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση δικτύων του εγκεφάλου (6 ECTS)
 • Αρχές Μοντελοποίησης Νευρικών Κυκλωμάτων (6 ECTS)
 • Λειτουργική ανάλυση εγκεφαλικών δικτύων με βάση το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα/ μαγνητοεγκεφαλογράφημα (EEG/MEG) (6 ECTS)
 • Βασικές αρχές επεξεργασίας σήματος και εφαρμογές στην ανάλυση διακριτών και συνεχών νευρωνικών σημάτων (6 ECTS)
 • Μηχανική Μάθηση (12 ECTS)
 • Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (12 ECTS)
 • Υπολογιστική Όραση (12 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Αντίληψης (6 ECTS)
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης (6 ECTS)
 • Επιθυμία, Αξίες, Κίνητρα: Νευροφαινομενολογική Προοπτική (6 ECTS)
 • Φυσικοποίηση και Κανονιστικότητα (6 ECTS)

Οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικά οι εξής (σε παρένθεση οι μονάδες ECTS που οφείλει να συγκεντρώσει ο φοιτητής):

Α’ Εξάμηνο

 • Δραστηριότητα
  • Μάθημα κορμού - Ενότητες Ι-ΙΙΙ (18 ECTS)
  • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Β’ Εξάμηνο

 • Δραστηριότητα
  • Μάθημα κορμού - Ενότητες ΙV-VI (18 ECTS)
  • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο

 • Δραστηριότητα
  • Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (18 ECTS)
  • 4 μήνες εργαστηριακής άσκησης (12 ECTS)

Δ’ Εξάμηνο

 • Δραστηριότητα
  • Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (30 ECTS)

Αντί να παρακολουθήσει έξι μήνες εξειδικευμένων ασκήσεων (rotation) και 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (των 6 ECTS έκαστο) ή 1 των 12 ECTS, και προκειμένου να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες, ο ΜΦ μπορεί να επιλέξει την εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΙ ΠΜΣ Ε&Ν.

Η γλώσσα διδασκαλίας, βιβλιογραφίας και διπλωματικής εργασίας είναι Ελληνική ή/και Αγγλική.

Για να ολοκληρώσει τις σπουδές του ο ΜΦ πρέπει να συλλέξει τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS και να εξεταστεί επιτυχώς (σε τελικές εξετάσεις - comprehensive examinations) σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΙ ΠΜΣ Ε&Ν.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο