Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 120 και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των εβδομάδων ανά εξάμηνο είναι 13.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική.

Με απόφαση της ΕΔΕ δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σ' αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες.

 

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Α εξάμηνο

 • 1ο Μάθημα Κορμού 10
 • 2ο Μάθημα Κορμού 10
 • 1ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Β εξάμηνο

 • 3ο Μάθημα Κορμού 10
 • 4ο Μάθημα Κορμού 10
 • 2ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

2ο έτος σπουδών -Με εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 10
 • Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) 20

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Δ εξάμηνο

 • Διπλωματική εργασία ειδίκευσης 20
 • 3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

2ο έτος σπουδών - Χωρίς εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο

 • 3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
 • Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) 20

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Δ εξάμηνο

 • 4ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
 • 5ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 10
 • Πρακτική Άσκηση (90 ωρών) 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

 

Κατάλογος Μαθημάτων/Κωδικός

Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού (επιλέγονται 4 ) ECTS

 • Υ201 Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 10
 • Υ202 Σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Πολιτική, μοντέλα και πρακτικές 10
 • Υ203 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προγράμματα παρέμβασης 10
 • Υ205 Οικογένεια παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10
 • Υ206 Πρώιμη Παρέμβαση στο Σχολείο και την Οικογένεια 10
 • Υ207 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας* 10
 • Υ208 Ψυχομετρικές μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης στην ειδική αγωγή 10
 • Υ209 Στατιστική Ι ** 10

*Το μάθημα «Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας» είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές.

**Το μάθημα Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για όσους φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*

Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 • ΜΔ101 Ανίχνευση και Διάγνωση ΜΔ 10
 • ΜΔ102 Παρεμβατική διδασκαλία για μαθητές με ΜΔ 10
 • ΜΔ103 Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: ανίχνευση και διάγνωση 10
 • ΜΔ104 Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης 10
 • ΜΔ105 Δυσαριθμησία 10

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 • ΑΔ101 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Ανιχνευτικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
 • ΑΔ102 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Θεραπευτική παρέμβαση με Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) 10
 • ΑΔ103 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας με τα προγράμματα PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ 10
 • ΑΔ104 Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Παρέμβαση TEACCH 10
 • ΑΔ105 Οικογένεια ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού 10

 

Γ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΔΕΠ-Υ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 • ΣΔΠΣ 101 ΔΕΠ/Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: Χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
 • ΣΔΠΣ 102 ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: αντιμετώπιση 10
 • ΣΔΠΣ 103 Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ 10
 • ΣΔΠΣ 104 Ψυχοδυναμική συστημική προσέγγιση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών και πρακτική 10
 • ΣΔΠΣ 105 Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς (Positive Behavior Support-PBS) 10
 • ΣΔΠΣ 106 Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Αποτελεσματική διαχείριση στη σχολική τάξη 10

 

Δ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 • ΓΔ101 Ανίχνευση και αξιολόγηση διαταραχών λόγου και ομιλίας 10
 • ΓΔ102 Προβλήματα λόγου και ομιλίας: παρεμβάσεις 10
 • ΓΔ103 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Μάθηση του Γραπτού Λόγου 10 ΓΔ104 Διαταραχές χρήσης της γλώσσας / Πραγματολογικές διαταραχές 10

 

 Ε. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

 • ΝΥ101 Ψυχολογία ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 10
 • ΝΥ102 ΝΥ: Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας - προσαρμογές - διαφοροποίηση 10
 • ΝΥ103 ΝΥ: Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων-Ανάπτυξη δεξιοτήτων 10

 

ΣΤ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 • ΑΔΚΑ101 Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες 10
 • ΑΔΚΑ 102 Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 10
 • ΑΔΚΑ 103 Γραφή και Ανάγνωση στον κώδικα Braille 10 ΑΔΚΑ 104 Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Βαρηκοΐα Κώφωση 10
 • ΑΔΚΑ 105 Βασικό λεξιλόγιο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 10

 

Ζ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ

 • XT 101 Νοημοσύνη: θεωρίες και μέσα αξιολόγησης 10
 • XT 102 Η έννοια της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της στη σχολική τάξη 10
 • XT 103 Χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές στη σχολική τάξη: διαφοροποίηση της διδασκαλίας 10

 

Η. ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΕΕ101 Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινωνικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο διεθνή χώρο 10
 • EE102 Μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας 10
 • EE103 Κοινωνιολογία της ενταξιακής εκπαίδευσης 10

 

Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • ΕΘ101 Τεχνολογικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή 10
 • ΕΘ102 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή 10
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο