Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση Ι (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) (10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Κατάλογος παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Εκπαίδευση Ι
 • Ειδική Αγωγή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθήματα Επιλογής

 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση II
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
 • Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
 • Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Οι ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών
 • Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
 • Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της αναπηρίας
 • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της αναπηρίας
 • Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο «Σχολείο για Όλους»
 • Εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Λογοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Εργοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρακτικές Ασκήσεις - Διπλωματική Εργασία

 • Πρακτική Άσκηση Ι (Υποχρεωτική)
 • Πρακτική Άσκηση II (Υποχρεωτική)
 • Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική)

 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται δια ζώσης, δύναται όμως η δυνατότητα με βάση το ν. 4485/2017 να διδάσκεται το 30% της ύλης του κάθε μαθήματος με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η παροχή μαθημάτων εξ' αποστάσεως αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της συγγραφής της σε άλλη γλώσσα με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα