Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

B' Εξάμηνο 

 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση Ι (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) (10 ECTS)
 • Υποχρεωτικό (10 ECTS)
 • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) (10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Κατάλογος παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Εκπαίδευση Ι
 • Ειδική Αγωγή
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθήματα Επιλογής

 • Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση II
 • Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
 • Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
 • Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Οι ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών
 • Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
 • Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της αναπηρίας
 • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της αναπηρίας
 • Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο «Σχολείο για Όλους»
 • Εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Λογοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Εργοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εναλλακτικές Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρακτικές Ασκήσεις - Διπλωματική Εργασία

 • Πρακτική Άσκηση Ι (Υποχρεωτική)
 • Πρακτική Άσκηση II (Υποχρεωτική)
 • Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική)

 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται δια ζώσης, δύναται όμως η δυνατότητα με βάση το ν. 4485/2017 να διδάσκεται το 30% της ύλης του κάθε μαθήματος με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση. Η παροχή μαθημάτων εξ' αποστάσεως αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της συγγραφής της σε άλλη γλώσσα με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο