Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ ΕΠΥ διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (6 ECTS)
 • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΥ (6 ECTS)
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (6 ECTS)

1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH)

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (6 ECTS)
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (6 ECTS)

2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE)

 • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (6 ECTS)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (6 ECTS)

Β' Εξάμηνο

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • FORUM (6 ECTS)
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (6 ECTS)
 • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΥ (6 ECTS)

1η ειδίκευση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH)

 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΥ (6 ECTS)
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (6 ECTS)

2η ειδίκευση: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE)

 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (6 ECTS)
 • GIS ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (6 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο

ΚΟΙΝΟ

 • ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ + δοκίμιο 

ή

 • PROJECT (PAPER OR MASTER’S ESSAY)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ: 90


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο