1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους και διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Το άθροισμα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) (30 ECTS ανά εξάμηνο). Από αυτές, οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε μαθήματα και οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

(i) Τα μαθήματα κάθε ειδίκευσης του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία και διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής του πρώτου εξαμήνου σπουδών (30 ECTS συνολικά)

(ii) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και σε τρία (3) μαθήματα επιλογής του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. (30 ECTS συνολικά)

(iii) η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών (30 ECTS).

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται κάθε έτος τα μαθήματα Επιλογής που προσφέρονται στους/στις φοιτητές/τριες από αυτά τα μαθήματα Επιλογής που αναγράφονται παρακάτω.

4. Τα μαθήματα που μπορούν να προσφερθούν και το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Ειδίκευση Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΑΧΜ)

Α' Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά

 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (6 ECTS)
 • Στατιστική κατά Bayes (6 ECTS)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες (6 ECTS)

Eπιλογής (2 από 5)

 • Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση (6 ECTS)
 • Μέτρο και Πιθανότητες (6 ECTS)
 • Στατιστική (6 ECTS)
 • Τεχνικές Προσομοίωσης (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικές αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά

 • Σεμινάριο ΣΑΧΜ (6 ECTS)
 • Αναλογιστικά Μαθηματικά (6 ECTS)

Eπιλογής (3 από 18)

 • Ανάλυση και Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης (6 ECTS)
 • Ανάλυση Χρονοσειρών (6 ECTS)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι (6 ECTS)
 • Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας (6 ECTS)
 • Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
 • Γενικές Ασφαλίσεις (6 ECTS)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός - Θεωρία Στοχαστικού Ελέγχου (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Στοχαστικών διαδικασιών (6 ECTS)
 • Επιτόκια και Ομόλογα (6 ECTS)
 • Θεωρία Ακραίων Φαινομένων (6 ECTS)
 • Θεωρία Αποφάσεων και Παιγνίων (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης (6 ECTS)
 • Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου (6 ECTS)
 • Οικονομετρία (6 ECTS)
 • Παράγωγα (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Συστήματα Προβλέψεων Μοντελοποίησης (6 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Ειδίκευση Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (ΣΑΔ)

Α' Εξάμηνο 

Yποχρεωτικά

 • Διερευνητική Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (6 ECTS)
 • Στατιστική (6 ECTS)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες (6 ECTS)

Eπιλογής (2 από 4)

 • Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση (6 ECTS)
 • Μέτρο και Πιθανότητες (6 ECTS)
 • Στατιστική κατά Bayes (6 ECTS)
 • Τεχνικές Προσομοίωσης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά

 • Γραμμικά και Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (6 ECTS)
 • Σεμινάριο ΣΑΧΜ (6 ECTS)

Eπιλογής (3 από 18)

 • Ανάλυση και Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης (6 ECTS)
 • Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (6 ECTS)
 • Ανάλυση Χρονοσειρών (6 ECTS)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι (6 ECTS)
 • Γενικές Ασφαλίσεις (6 ECTS)
 • Δειγματοληψία (6 ECTS)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός - Θεωρία Στοχαστικού Ελέγχου (6 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Στοχαστικών διαδικασιών (6 ECTS)
 • Θέματα Βιοστατιστικής (6 ECTS)
 • Θεωρία Ακραίων Φαινομένων (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελέτης (6 ECTS)
 • Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου (6 ECTS)
 • Οικονομετρία (6 ECTS)
 • Στατιστικές Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων (6 ECTS)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (6 ECTS)
 • Σύγχρονα Συστήματα Προβλέψεων Μοντελοποίησης (6 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Public Policy and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα