Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) πλήρεις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα αποδίδει δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρόντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του α΄ και β’ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από το εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), δ) η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ε) η αποπληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης, και στ) η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

  • Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) (10 ECTS)
  • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication Systems and Networks)  (10 ECTS)
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

  • Τεχνολογίες Λογισμικού (Software Engineering)  (10 ECTS)
  • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)  (10 ECTS)
  • Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases)  (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο