1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης, καθώς και η υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά, κατόπιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο, και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α` Εξάμηνο 

 • Τεκμηρίωση Παραγόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας I (20 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς (10 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (10 ECTS)
 • Διεθνής Μακροοικονομική (10 ECTS)
 • Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές (10 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (10 ECTS)
 • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (10 ECTS)
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (10 ECTS)
 • Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο

 • Τεκμηρίωση Παραγόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας II (20 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (10 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (10 ECTS)
 • Προσομοίωση Χρηματοοικονομικών Σεναρίων (10 ECTS)
 • Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών (10 ECTS)
 • Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής (10 ECTS)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (10 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων (10 ECTS)
 • Δημόσια Διοίκηση (ΚράτοςΘεσμοί-Διακυβέρνηση) (10 ECTS)
 • Δημόσια Οικονομικά/Οικονομική και Φορολογική Πολιτική (10 ECTS)
 • Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων - Έργων (10 ECTS)
 • Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιοργάνωση - Μεταρρυθμίσεις (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο

 • Εκπόνηση-Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)
 • Αξιολόγηση επιστημονικών άρθρων (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο