Α' Εξάμηνο 

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση των πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.

 • Βιοσφαιρικές Διεργασίες (6 ECTS)
 • Οικολογία: Θεωρία (6 ECTS)
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (6 ECTS)
 • Διαχείριση Ενέργεια και Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία (6 ECTS)
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική (6 ECTS)
 • Γεωργικά Συστήματα και Περιβάλλον (6 ECTS)
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην παρακολούθηση των πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.

 • Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της Διατήρησης (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Πολιτική (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ (6 ECTS)
 • Χρήσεις Γεωργικής Γης (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Νομοθεσία (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Περ/κης Πολιτικής και Διατήρησης Βιοποικιλότητας (6 ECTS)
 • Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

Οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής μεταπτυχιακής εργασίας. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδουν και υποστηρίζουν δημόσια τη μεταπτυχιακή τους εργασία.

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα