Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του AEI ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
Τίτλος Προγράμματος
Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
Δίδακτρα
με δίδακτρα
Κατευθύνσεις

1. Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
2. Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αριθμός εισακτέων: 60 άτομα (30 ανά κατεύθυνση)

Το Π.Μ.Σ. θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις των δύο Ιδρυμάτων, σύμφωνα με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. 

Το Π.Μ.Σ. έχει ως βασικό στόχο να γεφυρώσει ένα χάσμα που υπάρχει μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, καλείται να τεκμηριώσει ακαδημαϊκά την εισαγωγή της πληροφορικής τεχνολογίας (IT) στη λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης και στα πλοία, καθώς και την εισαγωγή του αυτοματισμού (Automation) στην κίνηση και επιτήρηση της λειτουργίας των πλοίων. Με τη γεφύρωση αυτή μπορούν είτε αξιωματικοί του Ε.Ν., είτε ναυτιλιακά στελέχη και μηχανικοί πληροφορικής και συγγενών κλάδων και όχι μόνο, να χρησιμοποιούν τα νέα αλλά και σύνθετα αυτά εργαλεία που προσφέρουν οι επιστήμες των υπολογιστών και των συστημάτων ελέγχου για την αποδοτικότερη εκπλήρωση των σκοπών της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Όπως γνωρίζουμε η Ελλάδα είναι, επί δεκαετίες, μια από τις 3 πρώτες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως ενώ η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, γεγονός που υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας και σε συνδυασμό με την αναμενόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας του ναυτιλιακού κλάδου μέσω της διεπιστημονικής κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, αναδεικνύει την απαίτηση για δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου προσδιορίζει και τη συμμετοχή διαφορετικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. για την κάλυψη αναγκών επιμόρφωσης στελεχών στον κλάδο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. 
Επιπλέον, ο τίτλος και το περιεχόμενο του προγράμματος είναι καινοτόμος και πρωτοποριακός διεθνώς, για τους εξής λόγους: 
• Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών) και soft τεχνολογία (πληροφορική τεχνολογία). 
• Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-ολοκληρωμένη μόρφωση. 
• Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 
• Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών διευκολύνει την παρακολούθηση του και απευθύνεται σε ευρεία γκάμα ειδικοτήτων αποφοίτων ΑΕΙ. 
• Η στόχευσή του αφορά σε έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, προετοιμάζοντας χρήστες τέτοιων συστημάτων στα πλοία και στις εταιρείες (στελέχη, αξιωματικοί Ε.Ν.) και ειδικούς για τη σχεδίαση, συντήρηση και επέκταση τέτοιων συστημάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τοπικής παραγωγής.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο