Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα (από 7,5 μονάδες ECTS το καθένα) και σε (1) υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης διδασκαλίας - μικροδιδασκαλίας (10 μονάδες ECTS), β) η υλοποίηση πρακτικής άσκησης (20 ECTS), και γ) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, μετά το τέλος του Γ΄ εξαμήνου και εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των τριών εξαμήνων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

3. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. αποτιμάται σε τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ώρες, ο οποίος αναλύεται ως εξής: κάθε ένα από τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και σε 225 ώρες φόρτου εργασίας (συνολικά 1.800 ώρες για τα 08 μαθήματα), το μάθημα της πρακτικής άσκησης διδασκαλίας - μικροδιδασκαλίας σε 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και σε 300 ώρες φόρτου εργασίας και η πρακτική άσκηση σε 20 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και σε 600 ώρες φόρτου εργασίας στο τρίτο εξάμηνο, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και σε 900 ώρες φόρτου εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. 4. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο είναι 20 ώρες για κάθε μάθημα, συνολικά 80 ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο.

5. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι τέσσερα (4). 6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες οφείλουν να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κείμενη νομοθεσία. 7. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων, το Π.Μ.Σ. μπορεί να διοργανώνει επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις σεμιναριακού τύπου με στόχο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την περαιτέρω εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και παρέμβασης στην ειδική αγωγή. 8. Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 4 υποχρεωτικά μαθήματα (4 Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS):

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (7,5 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία (7,5 ECTS)
 • Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς: Μοντέλα παρέμβασης και διδασκαλίας (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (7,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 4 υποχρεωτικά μαθήματα (4 Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS):

 • Μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Προβλήματα λόγου: Διάγνωση και παρέμβαση (7,5 ECTS)
 • Νοητικές δυσκολίες και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Διάγνωση και παρέμβαση (7,5 ECTS)
 • Αισθητηριακές, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες: Διάγνωση και παρέμβαση (7,5 ECTS)
 •  Μοντέλα παρέμβασης: Οικογένεια, σχολείο, κοινότητα (7,5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης διδασκαλίας - μικροδιδασκαλίας (10 ECTS) και υλοποιούν πρακτική άσκηση (20 ECTS), σύνολο 30 ECTS

 • Πρακτική άσκηση διδασκαλίας - Μικροδιδασκαλία (10 ECTS)
 • ΠΑ Πρακτική Άσκηση (20 ECTS) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS)

 • ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο