Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις στο εν λόγω ΠΜΣ, ενώ τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που επιλέγεται από τον/την υποψήφιο/α και τον/ την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής».

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση των εργασιών των μαθημάτων πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα, όπως και η συγγραφή των ερευνητικών άρθρων. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική (εφόσον το επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια).

Μαθήματα Α εξαμήνου

  • Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή
  • Ευφυής Αλληλεπίδραση Α/Υ και Ευφυής Ιστός
  • Ερευνητική Μεθοδολογία

Μαθήματα Β εξαμήνου

  • Μελέτη πεδίου έρευνας εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιλογή προβλήματος/εφαρμογής
  • Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό συνέδριο

Μαθήματα Γ εξαμήνου

  • Συγγραφή και υποβολή δεύτερης ερευνητικής εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό
  • Μεταπτυχιακή Διατριβή
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο