Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθηματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

  • ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (7,5 ECTS)
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7,5 ECTS)
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (7,5 ECTS)
  • ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

  • ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (7,5 ECTS)
  • ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (7,5 ECTS)
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (7,5 ECTS)
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (7,5 ECTS)
  • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για Λόγους διασφάλισης της εύρυθμης Λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων και στο Β΄ εξάμηνο τεσσάρων (4) Κατ' Επιλογήν μαθημάτων, σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). To τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα