Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:
α) Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα, μαθήματα βραχείας διάρκειας και ερευνητικά σεμινάρια τα οποία αντιστοιχούν σε εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες.
β) Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες.

Στο πρώτο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 4 μαθήματα (συνολικά 30 ΠΜ) τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο δεύτερο εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε 2 από τα 3 υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα (7,5 ΠΜ το καθένα, συνολικά 15 ΠΜ) και σε 4 μαθήματα επιλογής (Ε) (συνολικά 12 ΠΜ) προερχόμενα από μια λίστα μαθημάτων από τις 3 ομάδες μαθημάτων. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων βραχείας διάρκειας (συνολικά 2 ΠΜ) καθώς και η παρακολούθηση ερευνητικών σεμιναρίων (1 ΠΜ). Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία (30 ΠΜ).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ).

Γλώσσα διεξαγωγής
1. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική με δυνατότητα διεξαγωγής τους και στην ελληνική.
2. Η γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία (Probability and Statistical Inference) (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική (Computational Statistics) (7,5 ECTS)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models) (7,5 ECTS)
 • Aνάλυση Δεδομένων (Data Analysis) (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

Ομάδα Μαθημάτων 1: Αναλυτική Δεδομένων (Data Analytics)

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Επιστήμη Δεδομένων για την Υγεία (Health Data Science) (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής:

 • Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληπτικών Ερευνών (Advanced Methods in Survey Sampling) (3 ECTS)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control) (3 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Στατιστικής (Topics in Applied Statistics) (3 ECTS)

Σύνολο 27 ECTS 

Ομάδα Μαθημάτων 2: Στατιστική Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Data Science)

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Στατιστική Μηχανική Μάθηση (Statistical Machine Learning) (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής:

 • Μοντέλα Bayes στη Στατιστική (Bayesian Models in Statistics) (3 ECTS)
 • Eφαρμοσμένη Στοχαστική Μοντελοποίηση (Applied Stochastic Modeling) (3 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Στατιστικής (Topics in Computational Statistics) (3 ECTS)

Σύνολο 27 ECTS 

Ομάδα Μαθημάτων 3: Χρηματοοικονομικά και Στοχαστική Ανάλυση (Finance and Stochastics)

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Χρηματοοικονομική Αναλυτική (Financial Analytics) (7,5 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων (Probability Theory) (3 ECTS)
 • Στοχαστικά Μοντέλα στα Χρηματοοικονομικά (Stochastic Models in Finance) (3 ECTS)
 • Προχωρημένες Στοχαστικές Διαδικασίες (Advanced Stochastic Processes) (3 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Στοχαστικών (Topics in Stochastics) (3 ECTS)

Σύνολο 27 ECTS 

Mάθημα/Μαθήματα βραχείας διάρκειας (Short Course(s) (2 ECTS)
Ερευνητικά σεμινάρια (Research seminars) (1 ECTS)

Σύνολο 3 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Dissertation Thesis) (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γενικό Σύνολο 90 ECTS 

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση χωρίς προσμέτρηση διδακτικών μονάδων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο