Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 εξάμηνα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση συνολικά 12 μαθημάτων. Στο πρώτο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται τρεις ομάδες μαθημάτων (Applied Statistics, Computational Statistics, Stochastics). Η κάθε ομάδα περιέχει 5 μαθήματα. Οι φοιτητές επιλέγουν 2 ομάδες μαθημάτων και από την κάθε ομάδα επιλέγουν 4 μαθήματα. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μία διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία (7,5 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική (7,5 ECTS)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Ομάδα 1: Applied Statistics

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)

 • Ανάλυση Χρονοσειρών (4 ECTS)
 • Βιοστατιστική (4 ECTS)
 • Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληπτικών Ερευνών (3,5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Στοχαστική Μοντελοποίηση (3,5 ECTS)
 • Topics in Applied Statistics (3,5 ECTS)

Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ: 15

 

Ομάδα 2: Computational Statistics

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (4 ECTS)
 • Στατιστική Μάθηση (3,5 ECTS)
 • Στατιστική για Μεγάλο Όγκο Δεδομένων (3, ECTS)
 • Topics in Computational Statistics (3,5 ECTS)

Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ: 15

 

Ομάδα 3: Stochastics

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)

 • Θεωρία Πιθανοτήτων (4 ECTS)
 • Προχωρημένες Στοχαστικές Διαδικασίες (4 ECTS) 
 • Στοχαστικά Μοντέλα στα Χρηματοοικονομικά (3,5 ECTS)
 • Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα (3,5 ECTS)
 • Topics in Stochastics (3,5 ECTS)

Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ: 15

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση χωρίς προσμέτρηση διδακτικών μονάδων.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο