Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Η περιγραφή του προγράμματος σπουδών γίνεται για 5 εξάμηνα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση συνολικά 12 μαθημάτων. Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 8 μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα επιλογής, προερχόμενα από μια λίστα μαθημάτων. Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία.

2. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Εφαρμοσμένες Πιθανότητες - Εκτιμητική (Applied Probability - Estimation) (5 ECTS)
 • Έλεγχοι Υποθέσεων - Γραμμικά Μοντέλα (Hypothesis Testing - Linear Models) (5 ECTS)
 • Στατιστικές Εφαρμογές με R (Statistical Applications using R) (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

Β' Εξάμηνο

 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης (Optimization Techniques) (5 ECTS)
 • Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models) (5 ECTS)
 • Αναλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις με R (Time Series Analysis and Forecasting using R) (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

Γ' Εξάμηνο

 • Ιατρική Στατιστική (Medical Statistics) (5 ECTS)
 • Υπολογιστική Στατιστική με R (Computational Statistics using R) (5 ECTS)
 • Μάθημα Επιλογής (από τη λίστα προαιρετικών μαθημάτων που φαίνεται παρακάτω) (5 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

Δ' Εξάμηνο

 • 3 Μαθήματα Επιλογής (από τη λίστα προαιρετικών μαθημάτων που φαίνεται παρακάτω) (15 ECTS)

Σύνολο 15 ECTS 

Ε' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εφαρμοσμένη Μπευζιανή Στατιστική (Applied Bayesian Statistics) (5 ECTS)
 • Στατιστική Μάθηση (Statistical Learning) (5 ECTS)
 • Ανάλυση Επιβίωσης (Survival Analysis) (5 ECTS)
 • Στοχαστικός Δυναμικός Προγραμματισμός (Stochastic Dynamic Programming) (5 ECTS)
 • Δειγματοληψία (Sampling) (5 ECTS)
 • Ελεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστίας (Quality Control and Reliability) (5 ECTS)
 • Δημογραφία (Demography) (5 ECTS)
 • Στατιστική Μεγάλων Διαστάσεων (High dimensional Statistics) (5 ECTS)
 • Κλινικές Δοκιμές (Clinical Trials) (5 ECTS)
 • Aνάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων (Decision Analysis and Game Theory) (5 ECTS)
 • Θεωρία Αποθεμάτων και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Inventory Theory and Supply Chain Management) (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με υπολογιστικές εφαρμογές σε MATLAB και PYTHON (Financial Mathematics with Applications in MATLAB and PYTHON)

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο