Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει εννέα (9) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο, έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα με δύο και μισό (2,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας εργασίας ή έρευνας πεδίου (Field Study Project) ή πρακτικής άσκησης με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information Systems & Business Process Management) (5 ECTS) 
 • Μεγάλης Κλίμακας Βελτιστοποίηση (Large Scale Optimization) (5 ECTS)
 • Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα (Data Management and Business Intelligence) (5 ECTS)
 • Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική I (Statistics for Business Analytics I) (5 ECTS)
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Information Systems) (5 ECTS)
 • Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική Ι (Business Analytics Practicum 1) (2,5 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Innovation and Entrepreneurship) (2,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Systems) (5 ECTS)
 • Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική II (Statistics for Business Analytics II) (5 ECTS)
 • Εξόρυξη Μεγάλων Δεδομένων (Mining Big Datasets) (5 ECTS)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis) (2,5 ECTS)
 • Αναλυτική Περιεχομένου σε Μεγάλα Δεδομένα (Big Data Content Analytics) (2,5 ECTS)
 • Επιχειρηματική Αναλυτική - Πρακτική II (Business Analytics Practicum II) (2,5 ECTS)
 • Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα (Data Privacy and Data Protection) (2,5 ECTS)
 • Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics Use Cases) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/ Πρακτική Άσκηση (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 7η/16.02.2018 και 8η/28.03.2018).

Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο