Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

2. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν είτε: Α) 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία έχει 15 πιστωτικές μονάδες, είτε Β) 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και επιπλέον δύο μαθήματα αντί διπλωματικής τα οποία έχουν 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

 • Οικονομική Χρηματαγορών 7,5Π.Μ.
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 7,5Π.Μ.
 • Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7,5Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική 7,5Π.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30

 

Β' Εξάμηνο

 • Αποτιμήσεις και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων και Τραπεζών 7,5Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7,5Π.Μ.
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα 7,5Π.Μ.
 • Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων 7,5Π.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30

 

Γ' Εξάμηνο (1η επιλογή)

 • 1 Μάθημα Επιλογής 7,5Π.Μ.
 • 1 Μάθημα Επιλογής 7,5Π.Μ.
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 15 Π.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30

 

Γ' Εξάμηνο (2η επιλογή)

 • 1 Μάθημα Επιλογής 7,5Π.Μ.
 • 1 Μάθημα Επιλογής 7,5Π.Μ.
 • Μάθημα Αντί Διπλωματικής «Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική» 7,5Π.Μ.
 • Μάθημα Αντί Διπλωματικής «Ειδικά Θέμετα στην Χρηματοοικονομική» 7,5Π.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30

 

Ενδεικτική Λίστα Μαθημάτων Επιλογής

 • Θέματα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Λογιστική
 • Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική
 • Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικές Αποφάσεις: με εφαρμογές στα Οικονομικά
 • Διαχείριση Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Χρηματοδοτικές Τεχνικές
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς

 

4. Τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής κατ' έτος αποφασίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.

5. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

6. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης, για Στελέχη Επιχειρήσεων. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο