Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών εφόσον επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α και Β) περιλαμβάνουν διδασκόμενα μαθήματα και κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, αλλά η παρακολούθηση έξι (6) επιπλέον μαθημάτων, η χρονική διάρκεια  του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Δηλαδή, τα επιπλέον έξι (6) μαθήματα παρέχονται στο Γ και Δ εξάμηνο.

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Προκαταρκτικά – Σεπτεμβρίου

 • Στατιστική και μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • (ή Εισαγωγή στα Οικονομικά – για μη Οικονομολόγους)

Α’ Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία (7,5 ECTS)
 • Μακροοικονομική Θεωρία (7,5 ECTS)
 • Οικονομετρία (7,5 ECTS)
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους (7,5 ECTS)

Β’ Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (6 ECTS)
 • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική (6 ECTS)
 • Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικές Μέθοδοι (6 ECTS)
 • Δυο (2) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Β εξαμήνου* (2X6=12 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής (30 ECTS)

ή

Γ’ και Δ’ Εξάμηνο (αντί Διπλωματικής Διατριβής)

 • Έξι (6) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Γ και Δ Εξαμήνων** (6X5=30 ECTS)

*Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Β’ εξαμήνου:

 • Βιομηχανική Οργάνωση
 • Χρηματοοικονομική Θεωρία
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
 • Δημόσια Οικονομική
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Οικονομική της Εργασίας
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική Πολιτική

**Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής Γ’ και Δ’ εξαμήνων (ενδεικτικά):

 • Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Εμπορίου
 • Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
 • Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
 • Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Παιγνίων και Οικονομικών της Πληροφόρησης
 • Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής
 • Προχωρημένα Θέματα Οικονομικής Μεγέθυνσης
 • Προχωρημένα Θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • Προχωρημένα Θέματα Νομισματικής Πολιτικής
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο