Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται: α) υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής εξέταση σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και 16 μαθήματα επιλογής που αντιστοιχούν σε 40 ΠΜ, και γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης σε εταιρεία που αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

 

1ο εξάμηνο σπουδών           

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης 5
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 5
 • Θεωρίες Πληροφοριακών Συστημάτων  5

Μαθήματα Επιλογής

 • Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών 2,5
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 2,5
 • Συστήματα Λογισμικού 2,5
 • Στατιστική για Επιχειρήσεις 2,5
 • Χρηματοοικονομική Επενδύσεων και Εταιρειών 2,5
 • Εφοδιαστική Διαχείριση 2,5
 • Διαχείριση Δεδομένων 2,5
 • Mαθηματικός Προγραμματισμός 2,5
 • Διοίκηση Eπιχειρηματικών Διαδικασιών 2,5
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2,5
 • Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα 2,5
 • Επιχειρηματική Στρατηγική 2,5
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ 2,5
 • Σεμινάριο Μάθημα
 • Θέματα Διοικητικής, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας Ι

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 1ου εξαμήνου: 30

 

2ο εξάμηνο σπουδών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 5

Μαθήματα Επιλογής

 • Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής 5
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα 2,5
 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 2,5
 • Επιχειρηματική Στρατηγική 2,5
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2,5
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 2,5
 • Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών 2,5
 • Διαχείριση Αποθεμάτων 2,5
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 2,5
 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών 2,5
 • Διοίκηση Συστημάτων Λιανεμπορίου 2,5
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική με Python 2,5
 • Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία 2,5
 • Πλατφόρμες, Δίκτυα και Καινοτομία 2,5
 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 2.5
 • Ψηφιακά Νομίσματα και Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών 2,5
 • Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 2,5
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση και Καινοτομία 2,5
 • Industrial Systems in the Digital Era 2,5
 • Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών 2,5
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό 2,5
 • Σεμινάριακά Μαθήματα
 • Θέματα Διοικητικής, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας ΙI
 • Προσωπική Βελτίωση και Απασχολησιμότητα φοιτητών

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 2ου εξαμήνου: 30

 

3ο εξάμηνο σπουδών           

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)

Υποχρεωτικά μαθήματα

 • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων 3ου εξαμήνου: 30

ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων προγράμματος: 90

 

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο