Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή ορίζονται ως εξής:

Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 12 μαθήματα κορμού, το σεμιναριακό μάθημα Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων (υποχρεωτικό για όλους) αλλά και μαθήματα επιλογής για την εξατομίκευση του ακαδημαϊκού προγράμματος. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) από τα μαθήματα (κορμού και επιλογής) αλλά και τη διπλωματική εργασία. Από τις 90 πιστωτικές μονάδες, οι 58 πιστωτικές μονάδες καλύπτονται από τα μαθήματα κορμού (μαζί με το σεμιναριακό μάθημα Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων) ενώ οι υπόλοιπες 32 πιστωτικές μονάδες από μαθήματα επιλογής και από τη διπλωματική εργασία.

2. Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων για το τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Reporting) (5 ECTS)
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Data, Models and Decisions) (5 ECTS)
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Management) (5 ECTS)
 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management) (5 ECTS)
 • Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics) (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Προγρ/σμός Παραγωγής και Διαχείριση Διαδικασιών (Operations Management) (5 ECTS)
 •  Διεθνές Επιχειρείν (International Business) (5 ECTS)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Organizational Behavior and HRM) (3 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση (Business Ethics and Corporate Governance) (3 ECTS)

Επιλογής

 • Ανάλυση Επενδύσεων (Investment Analysis) (4 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) (4 ECTS)
 • Προηγμένη και Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance) (4 ECTS)
 • Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Διοίκηση Τεχνολογίας (Innovation, Creativity and the Management of Technology) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Global Supply Chain Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας (Global Sustainability Strategies and Reporting) (4 ECTS)
 • Έρευνα Αγοράς (Market Research) (4 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ενέργεια (Entrepreneurship and Sustainable Energy) (4 ECTS)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Digital Marketing and CRM) (2 ECTS)
 • Γεωπολιτική και Επιχειρηματικότητα (Geopolitics and Business) (2 ECTS)
 • Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματικός Ανασχηματισμός (Management of Change and Restructuring) (4 ECTS)
 • TOPAZ Παιχνίδι Προσομοίωσης (TOPAZ simulation game) (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) (2 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Entrepreneurship and Business Planning) (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική (Business Strategy) (5 ECTS)

Επιλογής

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) (4 ECTS)
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) (2 ECTS)
 • Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας (Strategic Restructuring in the Healthcare & Life Sciences Sector) (2 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions) (2 ECTS)
 • Χρηματοδότηση Έργων (Project Finance) (2 ECTS)
 • Αγορές Χρήματος και Οικονομία (Financial Markets and the Economy) (4 ECTS)
 • Προώθηση και Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Online Marketing and Communication) (4 ECTS)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) (2 ECTS)
 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analytics) (2 ECTS)
 • Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy Economics and Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (International Negotiations) (4 ECTS)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Management) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (Project Management) (4 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (Immersion Project) (8 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ..

4. Το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων στο τμήμα Μερικής Φοίτησης ορίζεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Reporting) (5 ECTS)
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Organizational Behavior and HRM) (3 ECTS)
 • Προγρ/σμός Παραγωγής και Διαχείριση Διαδικασιών (Operations Management) (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) (5 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά

 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Data, Models and Decisions) (5 ECTS)
 • Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems Management) (5 ECTS)
 • Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Personal Skills Development) (2 ECTS)

Επιλογής

 • Ανάλυση Επενδύσεων (Investment Analysis) (4 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) (4 ECTS)
 • Προηγμένη και Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance) (4 ECTS)
 • Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Διοίκηση Τεχνολογίας (Innovation, Creativity and the Management of Technology) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Global Supply Chain Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας (Global Sustainability Strategies and Reporting) (4 ECTS)
 • Έρευνα Αγοράς (Market Research) (4 ECTS)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Digital Marketing and CRM) (2 ECTS)
 • Γεωπολιτική και Επιχειρηματικότητα (Geopolitics and Business) (2 ECTS)
 • Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματικός Ανασχηματισμός (Management of Change and Restructuring) (4 ECTS)
 • TOPAZ Παιχνίδι Προσομοίωσης (TOPAZ simulation game) (2 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά

 • Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management) (5 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Entrepreneurship and Business Planning) (5 ECTS)

Επιλογής

 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) (4 ECTS)
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) (2 ECTS)
 • Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας (Strategic Restructuring in the Healthcare & Life Sciences Sector) (2 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions) (2 ECTS)
 • Χρηματοδότηση Έργων (Project Finance) (2 ECTS)
 • Αγορές Χρήματος και Οικονομία (Financial Markets and the Economy) (4 ECTS)
 • Προώθηση και Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Online Marketing and Communication) (4 ECTS)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) (2 ECTS)
 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analytics) (2 ECTS)
 • Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy Economics and Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (International Negotiations) (4 ECTS)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Management) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (Project Management) (4 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων (Managerial Economics) (5 ECTS)
 • Διεθνές Επιχειρείν (International Business) (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Στρατηγική (Business Strategy) (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση (Business Ethics and Corporate Governance) (3 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

 

Ε' Εξάμηνο 

 • Ανάλυση Επενδύσεων (Investment Analysis) (4 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) (4 ECTS)
 • Προηγμένη και Διεθνή Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Corporate Finance) (4 ECTS)
 • Καινοτομία, Δημιουργικότητα και Διοίκηση Τεχνολογίας (Innovation, Creativity and the Management of Technology) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Global Supply Chain Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Στρατηγικές και Αναφορές Βιωσιμότητας (Global Sustainability Strategies and Reporting) (4 ECTS)
 • Έρευνα Αγοράς (Market Research) (4 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Αειφόρος Ενέργεια (Entrepreneurship and Sustainable Energy) (4 ECTS)
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Digital Marketing and CRM) (2 ECTS)
 • Γεωπολιτική και Επιχειρηματικότητα (Geopolitics and Business) (2 ECTS)
 • Διοίκηση Αλλαγών και Επιχειρηματικός Ανασχηματισμός (Management of Change and Restructuring) (4 ECTS)
 • TOPAZ Παιχνίδι Προσομοίωσης (TOPAZ simulation game) (2 ECTS)
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) (4 ECTS)
 • Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (Business to Business Marketing) (2 ECTS)
 • Στρατηγικός Μετασχηματισμός στον Τομέα της Υγείας (Strategic Restructuring in the Healthcare & Life Sciences Sector) (2 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions) (2 ECTS)
 • Χρηματοδότηση Έργων (Project Finance) (2 ECTS)
 • Αγορές Χρήματος και Οικονομία (Financial Markets and the Economy) (4 ECTS)
 • Προώθηση και Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου (Online Marketing and Communication) (4 ECTS)
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) (2 ECTS)
 • Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analytics) (2 ECTS)
 • Οικονομική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Energy Economics and Management) (4 ECTS)
 • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (International Negotiations) (4 ECTS)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Management) (4 ECTS)
 • Διοίκηση Έργων (Project Management) (4 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία (Integrated Impact Project) (4 ECTS)

Σύνολο 18 ECTS 

 

5. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο