Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους  εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως:

α. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

β. Περιλαμβάνει επτά (6) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα δύο (2) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τρία (3) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται: δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδεςΟ ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν το ΜΠΣ χωρίς πιθανές ελλείψεις στα γνωστικά του αντικείμενα από το προπτυχιακό τους επίπεδο, που είναι προαπαιτούμενες από το πρόγραμμα, να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες και να  αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

2. Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Στατιστική (0 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία (0 ECTS)
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Χρηματαγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (7,5 ECTS)
 • Αναλυτικές & Υπολογιστικές μέθοδοι δεδομένων για Οικονομολόγους (7,5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)

Β’ Εξάμηνο

 • Εφαρμογές Αναλυτικών Μεθόδων στην Επιχειρηματική Οικονομική & στρατηγική (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (6 ECTS)

Ενδεικτική Λίστα Μαθημάτων Επιλογής 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζονται  από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος. *Υποχρεούστε στην παρακολούθηση  3 (τριών) μαθημάτων επιλογής

 • Συμπεριφορική Οικονομική (6 ECTS)
 • Επιχειρηματική Στρατηγική (6 ECTS)
 • Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Οικονομικά της Καινοτομίας (6 ECTS)
 • Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού (6 ECTS)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα (6 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.

β) Να έχει κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αγγλικής όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα

γ) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο