Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

Περιλαμβάνει επτά  (7) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα τρία (3) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, δυο (2) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες.

Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στη Στατιστική 
 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία 
 • Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική (7,5 ECTS)
 • Ανάλυση Χρηματαγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (7,5 ECTS)
 • Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις με εφαρμογές στα Οικονομικά (7,5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μεθόδοι (7,5 ECTS)

Β' Εξάμηνο 

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
 • Οικονομικά των επιχειρήσεων και Στρατηγικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις (6 ECTS)
 • Εφαρμογές Οικονομετρίας στη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Ενδεικτική λίστα Μαθημάτων Επιλογής

 • Συμπεριφορική Οικονομική (6 ECTS)
 • Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων και Στατιστική Μάθηση (6 ECTS)
 • Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα (6 ECTS)
 • Οικονομικά της Καινοτομίας (6 ECTS)
 • Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού (6 ECTS)
 • Εταιρική Διακυβέρνηση (6 ECTS)

Γ' Εξάμηνο

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο