Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α' Εξάμηνο 

 • Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις σε Οργανισμούς (Leadership and Negotiations in Organizations) 6 ECTS
 • Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Planning and Strategy) 6 ECTS
 • Επιχειρησιακή Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Business Analytics and Decision Making) 6 ECTS
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Analysis) 6 ECTS
 • Διακυβέρνηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (IT Governance and Digital Transformation) 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Ανταγωνιστική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Πολιτική (Competitive Strategy and Business Policy) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»

 • Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση (Understanding the Customer: Metrics and Analysis) 5 ECTS
 • Βασικές Αρχές και Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη (Fundamentals of CX and CX Metrics) 5 ECTS
 • Αναπτύσσοντας τη Μάρκα (Brand Building) 5 ECTS
 • Η Εμπειρία του Αγοραστή (The Shopping Experience) 5 ECTS
 • Σχεδιάζοντας το Ταξίδι και τις Εμπειρίες του Πελάτη (The Customer Journey and the Design of Experiences) 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοικητική Συμβουλευτική»

 • Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες (Management Consulting Industry Standards, Best Practices and Toolkits) 5 ECTS
 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS
 • Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Specialty Finance) 5 ECTS
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καινοτομία (Business Planning and Innovation) 5 ECTS
 • Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management) 5 ECTS

Σύνολο 30 ECTS 

 

Θερινοί Μήνες

 • Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methodology) - Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS
 • Διπλωματική Εργασία (Master Thesis – Industry Project) 10 ECTS

Σύνολο 15 ECTS 

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο επιπλέον εξάμηνο του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των Οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο