Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών το πρώτο έτος αποτελείται από οκτώ (8) κοινά για το σύνολο των φοιτητών υποχρεωτικά μαθήματα. Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων του πρώτου έτους είναι να καλύψουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες  γενικού υπόβαθρου που χρειάζονται τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης ώστε διοικήσουν αποτελεσματικά.

Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει :

Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων από την κατεύθυνση προτίμησης, τα οποία θέτουν ένα πλαίσιο εξειδίκευσης στον τομέα είτε της Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής είτε της Δημόσιας Διοίκησης.

Διπλωματική εργασία: Με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει ένα συγκεκριμένο θέμα του εργασιακού του χώρου ή κάποιου οργανισμού που έγκειται στον τομέα ενδιαφέροντός του. Η εργασία επιβλέπεται από ένα Μέλος/ ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμενων τμημάτων του προγράμματος ή διδασκόντων στο πρόγραμμα και υποστηρίζεται ενώπιον διμελούς επιτροπής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Υποχρεωτικά μαθήματα– 5 πιστωτικών μονάδων

 • Αρχές Οικονομικών για Δημοσιονομική Πολιτική –  Γ. Οικονομίδης
 • Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής – Γ. Παγουλάτος, Σ. Μπλαβούκος
 • Ποσοτικές Μέθοδοι για τον Δημόσιο Τομέα – Ι. Μπίλιας, Ι. Δενδραμής
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων και Πολιτικών – Α. Ξεπαπαδέας
 • Λήψη Αποφάσεων – Ε. Ζαχαριάδης
 • Μεταρρυθμίσεις  και Public Management – Γ. Παγουλάτος
 • Στρατηγική Διοίκηση για Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς – Σ. Λιούκας
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Γ. Δουκίδης, Γ. Λεκάκος


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
Επιλογής τεσσάρων (4) μαθημάτων από την κατεύθυνση προτίμησης

Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής Πολιτικής (5 πιστωτικών μονάδων)

 • Δημόσια Οικονομική – Δ. Χριστόπουλος
 • Κυκλική Οικονομία – Α. Ξεπαπαδέας
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Χ. Τζόβας
 • Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής – Π. Καμμάς
 • Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική – Ε. Διοικητόπουλος
 • Εισαγωγή στη Θεωρία των Παιγνίων – Λ. Πεχλιβάνος

Υποχρεωτικά κατεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης (5 πιστωτικών μονάδων)

 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ηγεσία – Ι. Κιντή
 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα – Ε. Κρητικός
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα – Ε. Βουδούρη, Ι. Σπανός
 • Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων – Κ. Ζωγράφος, Μ. Μαντάς
 • Σχέσεις με πολίτη/ επικοινωνία – Φ. Κοκκινάκη
 • Ηθική και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα – Σ. Λιούκας

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Για αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο πρόγραμμα σπουδών καθώς και στον κανονισμό σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο