Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Α' εξάμηνο

 • Οικονομικό Έγκλημα με έμφαση σε AML/CFT (7,5 ECTS)
 • Ποινική αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Ποινικό Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο : Γενικό Μέρος (7,5 ECTS)
 • Η Διεθνής Διάσταση της Ευθύνης των Εταιρειών Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Ποινική προστασία επιχειρηματικού απορρήτου Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Εισαγωγή στο Σύστημα Αμοιβαίας Αξιολόγησης Κρατών της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) Επιλογής (7,5 ECTS)

 

Β' εξάμηνο

 • Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο Υποχρεωτικό (7,5 ECTS)
 • Οργανωμένο έγκλημα : Ουσιαστικό, Δικονομικό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Θεσμοί Δίωξης και Ανακριτικές Έρευνες Εξιχνίασης του οικονομικού εγκλήματος (δέσμευση/ δήμευση) (7,5 ECTS)
 • Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο Κανονιστικής Συμμόρφωσης Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Ηλεκτρονικά Εγκλήματα και Κυβερνο-ασφάλεια Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Παγκόσμια Φορολογικά Πρότυπα και Οικονομικό Έγκλημα Επιλογής (7,5 ECTS)
 • Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο Επιλογής (7,5 ECTS)

Γ' εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Εργασία Υποχρεωτικό (30 ΕCTS)

Σύνολο 90 ECTS

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα, ένα υποχρεωτικό και τρία επιλεγόμενα, εκ των συνολικά προσφερόμενων. Στο δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν επίσης τέσσερα μαθήματα, ένα υποχρεωτικό και τρία επιλεγόμενα, εκ των συνολικά προσφερόμενων. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα έναν από τους διδάσκοντες. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο