Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο μεταπτυχιακά μαθήματα.

Στον πιο κάτω  πίνακα παρατίθεται η συνοπτική διάρθρωση των Γνωστικών Ενοτήτων με τα μεταπτυχιακά μαθήματα που τις αποτελούν με τους αντίστοιχους κωδικούς, και τίτλους καθώς  και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Γνωστική Ενότητα: «Οικονομία και  Διαχείριση»

 • ΜΡΑ 510 Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας
 • ΜΡΑ 530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα     

ΕCTS 15

Γνωστική Ενότητα: «Ηγεσία και Ανθρώπινοι Πόροι»

 • ΜΡΑ 520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • ΜΡΑ 540 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

ΕCTS 15

Γνωστική Ενότητα: «Διοίκηση και Υπηρεσίες Υγείας»

 • ΜΡΑ 601Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • ΜΒΑ 575  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας      

ΕCTS 15

Γνωστική Ενότητα:«Οικονομικά και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας»

 • ΜΒΑ 607  Οικονομικά της Υγείας
 • ΜΡΑ 602 Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας       

ΕCTS 15

Γνωστική Ενότητα: «Δημόσια Πολιτική και Συστήματα Υγείας»     

 • ΜΡΑ 570 Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής. Αξιολόγηση και Εφαρμογή
 • ΜΡΑ 603 Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας           

ΕCTS 15

Γνωστική Ενότητα:«Μεθοδολογία της Έρευνας»

 • ΜΡΑ 590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
 • ΨΥΧ 610 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη           

ΕCTS 15

Σύνολo 90 ECTS

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται με τον καθηγητή σύμβουλο, αφενός μία εκπαιδευτική συνάντηση με φυσική παρουσία διάρκειας τριών ωρών και τέσσερις με έξι τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών εκάστη. Για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες. Ο φοιτητής πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής στην τελική εξέταση θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την γνωστική ενότητα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα