Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε δύο κατευθύνσεις. Για την απόκτηση του ΔΜΣ και για τις δύο κατευθύνσεις απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα (εκ των οποίων τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα διαφορετικά ανά κατεύθυνση, και τρία (3) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της επιλογής του κάθε ΜΦ), η εκπόνηση των προβλεπόμενων εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων, η συμμετοχή στις εργασίες πεδίου και στις τεχνικές επισκέψεις καθώς και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εργασίες και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου, έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση και απαιτούν πλήρη απασχόληση.

Στα μαθήματα της Α΄ κατεύθυνσης εντάσσονται υποχρεωτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις και ασκήσεις με εργασία in situ σε μνημεία και ιστορικά σύνολα εκτός Αθήνας, που ορίζονται σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»

Κοινά Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στην παθολογία και αποκατάσταση μνημείων και υλικών
 • Θεωρία και ιστορία των αποκαταστάσεων
 • Νομοθεσία, Θεσμοθετημένα Όργανα και Διαχείριση Μνημέιων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Μεθοδολογία ανάλυσης και τεκμηρίωσης
 • Προστασία σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και τοπίων
 • Τεχνικές στερέωσης, ενίσχυσης και αποκατάστασης

Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Βιομηχανική κληρονομία. Προστασία και επανάχρηση
 • Ειδικά θέματα αρχαιολογικής έρευνας
 • Ειδικά θέματα γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων
 • Ειδικά θέματα εμβάθυνσης στην προστασία των μνημείων
 • Εξειδικευμένο Μάθημα (Ροή) για Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Μεθοδολογία ψηφιακών καταγράφων

Ασκήσεις Κατεύθυνσης

 • Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Κτιρίου
 • Επίλυση Προβλήματος Στερέωσης – Συντήρησης
 • Κριτική μιας Αναστήλωσης
 • Νέα Αρχιτεκτονική Δημιουργία σε Αστικό Περιβάλλον
 • Προστασία & Συντήρηση σε Κλίμακα Αστικού Κέντρου ή Ιστορικού Οικισμού

 

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης»

 

Κοινά Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στην παθολογία και αποκατάσταση μνημείων και υλικών
 • Θεωρία και ιστορία των αποκαταστάσεων
 • Νομοθεσία, Θεσμοθετημένα Όργανα και Διαχείριση Μνημέιων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

 • Επιστήμη και τεχνική των δομικών υλικών και υλικών αρχιτεκτονικών επιφανειών
 • Επιστήμη και τεχνική των υλικών και επεμβάσεων συντήρησης-αποκατάστασης-προστασίας
 • Προστασία Μνημείων - Διαχείριση περιβάλλοντος για την προστασία μνημείων

Επιλογής Κατεύθυνσης

 • Ειδικά Θέματα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
 • Ειδικές τεχνικές συντήρησης και προστασίας μνημείων
 • Πιλοτικές εφαρμογές επεμβάσεων συντήρησης σε μνημεία
 • Ειδικά θέματα σχεδιασμού περιβαλλοντικής διαχείρισης ιστορικών συνόλων
 • Ειδικές τεχνικές και τεχνολογίες συντήρησης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομίας
 • Εμβάθυνση στις τεχνικές και μεθόδους εξέτασης των υλικών
 • Χαρακτηρισμός υλικών και μεθοδολογίες διάγνωσης εικονογραφημένων μνημείων πολιτισμού
   

Ενότητες εργαστηριακών ασκήσεων και εκπόνησης θεμάτων Β’ Κατεύθυνσης

 • Εργασίες πεδίου – τεχνικές επισκέψεις (εκπαιδευτικές εκδρομές)
 • Συνεργασίες για την παράδοση των θεμάτων (με τα μέλη ΔΕΠ)
 • Διόρθωση θεμάτων
 • Μεταπτυχιακή εργασία

 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ θα αποτελεί τη βάση για το αναλυτικό πρόγραμμά της Αγγλικής Ροής ή/και της εξ΄αποστάσεως Εκπαίδευσης (distance learning).

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις της ΕΔΕ που επικυρώνονται από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.

Μπορεί να γίνει διδασκαλία μαθήματος με μέσα εξ αποστάσεως, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση, περί επάρκειας των σχετικών μέσων, και απόφαση της ΣΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο