Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ειδικεύσεις & Μαθήματα

Κάθε μάθημα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ έχει 3 ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε 6 ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική, μέρος όμως των μαθημάτων δύνανται να προσφέρονται και στην αγγλική. Γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της ΕΠΣ. Η ΜΔΕ πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής:

 • Παρακολουθεί τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης (σημειώνονται με Υ).
 • Επιλέγει τουλάχιστον 4 μαθήματα ειδίκευσης.
 • Επιλέγει τουλάχιστον 4 μαθήματα από 
  • όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ,
  • τα κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις ή
  • από μαθήματα άλλων ΔΠΜΣ ή άλλων προγραμμάτων σπουδών.

μετά από συνεννόηση με τον Σύμβουλο Σπουδών του και έγκριση από την ΕΔΕ.


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Υ)
 • Υδρομετεωρολογία
 • Υδρογεωλογία και Προσομοίωση Υδροφόρων Συστημάτων
 • Υδραυλική Ποταμών και Προσομοίωση
 • Στοχαστικά Μοντέλα Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση Ποτάμιων Οικοσυστημάτων

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Προχωρημένη Υδρολογία και Προσομοίωση (Υ)
 • Αντιμετώπιση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Αντιπλημμυρική Προστασία
 • Προχωρημένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Υδροπληροφορική
 • Υδροηλεκτρικά Έργα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος (Υ)
 • Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Οικολογικά Μοντέλα Επιφανειακών Υδάτων
 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (Υ)
 • Παραγωγή Πόσιμου και Ανακτημένου Νερού και Ανάκτηση Πόρων από Λύματα
 • Αποκεντρωμένη Διαχείριση Λυμάτων και Συστήματα Επεξεργασίας Μικρής Κλίμακας
 • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων
 • Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θαλάσσια Υδροδυναμική (Υ)
 • Το Λιμενικό Σύστημα
 • Παράκτιες Διεργασίες
 • Πλωτές Κατασκευές & Θαλάσσιοι Ενεργειακοί Πόροι
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (Υ)
 • Μαθηματικά Μοντέλα στην Παράκτια  Ζώνη
 • Λιμενικά και Παράκτια Έργα
 • Οικονομικά των Λιμένων
 • Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Πολιτική Λιμένων και Στρατηγικές Ανάπτυξης
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στους Υδατικούς Πόρους
 • Εργαστηριακές Μέθοδοι Υγειονομικής Τεχνολογίας
 • Ειδικά Θέματα Χημείας Νερού
 • Τουριστικοί Λιμένες

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Εκβολής
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων
 • Διαχείριση Αστικού Νερού
 • Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο