Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration «ΜΒΑ») με τις εξής ειδικεύσεις: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων και β) Διοίκηση Έργων. 

1ο Εξάμηνο

1η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

2η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού
 • Μάνατζμεντ Έργων & Προγραμμάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

 • Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων
 • Μάνατζμεντ Έργων & Προγραμμάτων
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

2ο Εξάμηνο

3η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

 • Διοικητική Λογιστική
 • Επιστήμη Διοίκησης - Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις

4η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Επιχειρησιακά Παίγνια
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Βιωσιμότητα, Υγεία & Ασφάλεια

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

 • Βιωσιμότητα, Υγεία & Ασφάλεια
 • Διοίκηση Εφοδιασμού Έργων
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργων

3ο Εξάμηνο

5η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

 • Επιχειρησιακή Στρατηγική
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Διεπιχειρησιακή Συνεργασία
 • Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

 • Επιχειρηματική Ανάλυση
 • Ευέλικτη Διοίκηση Έργων
 • Διαχείριση Έργων Καινοτομίας

4ο Εξάμηνο

7η περίοδος (υποχρεωτικά όλα)

 • Βιομηχανική Πολιτική & Διεθνής Ανταγωνιστικότητα
 • Μάνατζμεντ Παραγωγής
 • Μάρκετινγκ

8η περίοδος (επιλογή δύο μαθημάτων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 • Επιχειρηματικότητα
 • Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ»

 • Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • Οικονομικά των Κατασκευών και της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

5ο Εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία

 • Διπλωματική Εργασία

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Πρόγραμμα 120 ECTS

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο