Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:

Τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:

α. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα κορμού και οκτώ (8) μαθήματα επιλογής και

β. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

2. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν είκοσι ισοδύναμα μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης ή επιλογής με σύνολο 100 Πιστωτικές Μονάδες, συν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας που αντιστοιχεί σε 20 Πιστωτικές Μονάδες

3. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

 

Εξάμηνο 1

 • Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική (5 ECTS)
 • Επιστήμη Διοίκησης (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (5 ECTS)
 • Μάρκετινγκ (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Εξάμηνο 2

 • Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (5 ECTS)
 • Μάνατζμεντ Παραγωγής (Προϊόντων, Υπηρεσιών και Έργων) (5 ECTS)
 • Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα (5 ECTS)
 • Διοικητική Λογιστική (5 ECTS)
 • Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

Εξάμηνο 3

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 6)

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (5 ECTS)
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 ECTS)
 • Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού (5 ECTS)
 • Επιχειρησιακά Παίγνια (5 ECTS)
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Επιχείρηση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (5 ECTS)
 • Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (5 ECTS)
 • Εξαγωγικό και Διεθνές Μάρκετινγκ (5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (5 ECTS)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία (5 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Εξάμηνο 4

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 2)

 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (5 ECTS)
 • Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (5 ECTS)
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (5 ECTS)
 • Έρευνα Αγοράς (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Εξάμηνο 3

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 6)

 • Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (5 ECTS)
 • Λογισμικό Διοίκησης Έργων – Διεργασίες Ενοποίησης (5 ECTS)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ –Θεωρία Αποφάσεων /Επιχειρησιακή Έρευνα (5 ECTS)
 • Διαχείριση Κινδύνων Έργων (5 ECTS)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Έργων (5 ECTS)
 • Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων (5 ECTS)
 • Διαχείριση Έργων Ενδιαφέροντος Δημόσιας Διοίκησης (5 ECTS)
 • Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα – Συμβάσεις Παραχώρησης Τεχνικών Έργων (5 ECTS)
 • Διαχείριση Έργων Καινοτομίας (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Εξάμηνο 4

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 2)

 • Διαχείριση Κόστους (5 ECTS)
 • Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (5 ECTS)
 • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (5 ECTS)
 • Συστήματα Αποφάσεων (5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

4. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

5. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο