Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα συστηματικών σπουδών και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων και διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο και κατά μέγιστο δύο εξάμηνα. Τα δύο εξάμηνα συστηματικών σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει 4 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα ανά εξάμηνο (ένα υποχρεωτικό και τρία κατ΄ επιλογή) που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (7,5 μονάδες αντιστοιχούν σε κάθε τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης ενός μαθήματος ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο του Προγράμματος, συναφή με το αντικείμενό του), σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Παρακάτω καταγράφεται αναλυτικά η διάρθρωση των σπουδών ανά κατεύθυνση και το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων:

Κατεύθυνση Α: Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα:

 • Διεπιστημονικές Προβληματοποιήσεις του Αρχιτεκτονικού Χώρου Ι: Οι αναπαραστάσεις και οι συλλογικές εμπειρίες του χώρου ως πεδία έρευνας.

Μαθήματα Επιλογής

 • “Zombie monuments” (Μνημεία για Ζόμπι)
 • Φιλοσοφία και αρχιτεκτονική
 • Μητροπολιτικές Κουλτούρες
 • Σχέδια δημοσίων Δράσεων Πεδίου (Νομαδικές παρεμβάσεις τέχνης)
 • Κινηματογράφος και παραστατικές τέχνες. Μελέτη ερωτημάτων Ιστορίας, πολιτικής,τέχνης, χωρου, παραβάσεων
 • Επιστήμες και Φιλοσοφία στον 20ο Αιώνα
 • Ανάλυση του γραπτού και του σχεδιασμένου αρχιτεκτονικού λόγου
 • Ιστορία και Θεωρία του τοπίου: Η σχηματοποίηση κατά την τοπιακή ερμηνεία – πολιτισμικές, πολιτικές, επιστημικές επισημάνσεις
 • Edgar Allan Poe: Αρχιτεκτονική Ιδιοφυΐα
 • Προς μια Αρχιτεκτονική ως Tέχνη: Η ένταξη της χρονικότητας στον σχεδιασμό

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Διεπιστημονικές Προβληματοποιήσεις του Αρχιτεκτονικού Χώρου ΙΙ: Κοσμοθεωρητικά Μοντέλα και Εννοιολογικές Δομές

Μαθήματα Επιλογής

 • Μεταιχμιακές χωρικές εμπειρίες: Οριακότητες της πόλης και της Αρχιτεκτονικής
 • Πλαστική και σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα απεικόνισης του χώρου
 • Εργαστήριο βίντεο και ηχητικών περιηγήσεων (Video/Sound walks): Κατασκευές μεταξύ ψηφιακού και φυσικού χώρου
 • Το φανταστικό Μουσείο. Από την ευθραυστότητα της μνήμης στην ανάγκη της μαρτυρίας: Η πόλη της Ελευσίνας ως ανοικτό μουσείο
 • Πείσμονες χώροι. Για την κατοίκηση, τις αναπαραστάσεις και τις επιτελεστικές πρακτικές.
 • Οικολογία, Βιωσιμότητα, συμμετοχή και εφαρμογές στο σχεδιασμό: Η περίπτωση της Αθήνας


Κατεύθυνση Β: Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα
Θεμελιώνοντας τη Συνθετική Διαδικασία: Προς μια Μεθοδολογία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Βασικές Έννοιες

Μαθήματα Επιλογής

 • Εμβάθυνση στον αλγοριθμικό σχεδιασμό
 • Πραγματικά, Φαντασιακά και Κρυφά Αστικά Τοπία
 • Ζητήματα Αστικού Χώρου και Κατοικίας: Σχεδιαστικοί μετασχηματισμοί της Αθηναϊκής Πολυκατοικίας
 • Προωθημένα Θέματα Κτιριολογίας και Αρχιτεκτονικών Κατασκευών, η Αρχιτεκτονική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
 • Συνθετική Επεξεργασία του τοπίου: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
 • Σκηνο-Γράφοντας το Χώρο, το Λόγο και την Πράξη Χωρικός (αυτό)σχεδιασμός στις παραστατικές τέχνες
 • Χώρος, πράξη και αστικός σχεδιασμός

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα

 • Θεμελιώνοντας τη Συνθετική Διαδικασία: Προς μια Μεθοδολογία του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ανάλυση του τόπου, Συντακτικά Συνθετικά Εργαλεία και Κριτικές Νοηματοδοτήσεις

Μαθήματα Επιλογής

 • Ερευνητικές προσεγγίσεις ανάταξης κτιρίων της μεταπολεμικής Αθηναϊκής Αστικής Αρχιτεκτονικής
 • Η ‘Αρχή’ και η ‘Αν – αρχία’ της Αρχιτεκτονικής: Παιγνιώδεις διαδικασίες σχεδιασμού
 • Προωθημένες εφαρμογές στον αλγοριθμικό σχεδιασμό
 • Κινητική αρχιτεκτονική και διαδραστικά περιβάλλοντα
 • Συντακτικές Δομές του Ελάχιστου Χώρου
 • Μεθοδολογικές και σχεδιαστικές προσεγγίσεις - Δημόσιο Κτίριο
 • Αστικό Δημόσιο Πολιτισμικό Τοπίο - Πολλαπλές Προσεγγίσεις και Αφηγήσεις: Προγραμματισμός του Σχεδιασμού με τον Σχεδιασμό
 • Χωρικός (αυτό)σχεδιασμός στις παραστατικές τέχνες Β’ – Η δημιουργική εξέλιξη
 • Προς μια Αρχιτεκτονική ως Tέχνη: Σχεδιαστικές προσεγγίσεις της χρονικότητας
 • “ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ο Σ ” Από την εικαστική σκέψη στην αρχιτεκτονική πράξη

Κατάλογος Μαθημάτων 2024-2025

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο