Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία στο τρίτο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

ο ΠΜΣ, προσφέρει συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), σε εναρμόνιση με τις διεθνείς οδηγίες για το διεθνές σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

Στη διάρκεια των εξαμήνων οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν διαλέξεις που αφορούν συνολικά σε 11 υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς επίσης και σεμινάρια (workshops) σχετικά με τις εργαστηριακές πρακτικές, μελέτη περιστατικών και τη γενετική συμβουλευτική.

Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας η οποία παρουσιάζεται μέχρι τo τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Α΄Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Α1. Δομή & λειτουργία το γενετικού υλικού
 • Α2. Γενετικά νοσήματα-πρότυπα κληρονομικότητας
 • Α3. Χρωμοσωμική βάση γενετικών νοσημάτων-Παραδείγματα
 • Α4. Μοριακή βάση γενετικών νοσημάτων-Παραδείγματα Ι (Μονογονιδιακά Νοσήματα)
 • Α5. Μοριακή βάση γενετικών νοσημάτων-Παραδείγματα ΙΙ (Πολυπαραγοντικά Νοσήματα)
 • Α6. Επιγενετική
 • Α7. Γενετική του Καρκίνου

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Β1. Κλινική Γενετική- Δυσμορφολογία
 • Β2. Εργαστηριακή Γενετική
 • Β3. Εφαρμογές της γονιδιωματικής στην εξατομικευμένη ιατρική
 • Β4. Πρόληψη Γενετικών Νοσημάτων

Μαθήματα Επιλογής-Υποχρεωτικά(Α’ ή Β’)

 • Α.   Κλινική γενετική στην πράξη -Διαδραστικά φροντιστηριακά σεμινάρια ή/και παρακολούθηση ιατρείου
 • Β.   Εργαστηριακή Γενετική στην πράξη -Διαδραστικά φροντιστηριακά  σεμινάρια

Γ΄ Εξάμηνο

 • Διπλωματική Εργασία

Οι φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση ημερίδων και σεμιναρίων του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής καθώς και στην παρουσίαση

Διπλωματική Εργασία

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας θα είναι ανασκόπηση σε θέμα με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και κατά το δυνατόν πρωτότυπο ή εργαστηριακή.
Η γλώσσα συγγραφής είναι η ελληνική.
Η διπλωματική εργασία του κάθε φοιτητή θα παρουσιαστεί στο τέλος του τρίτου εξαμήνου.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο