Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Χειρουργική Ογκολογία» έχει εκπαιδευτική διάρκεια 4 εκπαιδευτικών εξαμήνων και αναπτύσσεται υπό την επίβλεψη της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειου και της Β’ Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α. του Αρεταιείου Νοσοκομείου αντίστοιχα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι έξι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS),

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους  διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρείς εβδομάδες εξετάσεων.

Οι κύκλοι των μαθημάτων γίνονται με μορφή διαλέξεων και σεμιναρίων με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων, χειρουργείων, ογκολογικών συμβουλίων και μετεκπαιδευτικού προγράμματος μαθημάτων των συμμετεχόντων κλινικών είναι υποχρεωτική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα παρέχεται εντατικά, από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των οικείων Ιατρικών Σχολών, διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 

Τα μαθήματα παρέχονται-συντονίζονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόγραμμα Μαθημάτων:

Α' Εξάμηνο

 • Καρκινογένεση - Επιδημιολογία - Γενετική - Στατιστική & Κλινικές μελέτες (4 ECTS)
 • Αρχές Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας & Στοχευμένων θεραπειών (2 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ογκολογίας Ι (2)Άσκηση στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας (5 ECTS)
 • Άσκηση στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας (5 ECTS)
 • Ογκολογικό Συμβούλιο (5 ECTS)
 • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα (5 ECTS)
 • Ημερίδα (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Ογκολογικές παθήσεις μαστού (4 ECTS) 
 • Ογκολογικές παθήσεις ανωτέρω πεπτικού (2 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ογκολογίας ΙΙ (2 ECTS)
 • Πρακτική στο Χειρουργείο (10 ECTS)
 • Ογκολογικό Συμβούλιο (5 ECTS) 
 • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα (5 ECTS)
 • Ημερίδα (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Ογκολογικές παθήσεις ήπατος - παγκρέατος- χοληφόρας (4 ECTS)
 • Ογκολογικές παθήσεις ενδοκρινών αδένων (2 ECTS)
 • Ειδικά θέματα Ογκολογίας ΙΙΙ (2 ECTS)
 • Πρακτική στο Χειρουργείο (10 ECTS)
 • Ογκολογικό Συμβούλιο (5 ECTS) 
 • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα (5 ECTS)
 • Ημερίδα (2 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

 • Ογκολογικές παθήσεις παχέος εντέρου - πρωκτού (4 ECTS)
 • Ειδικές Νεοπλασίες (2 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Ογκολογίας ΙV (2 ECTS)
 • Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2 ECTS)
 • Εκπόνηση μεταπτυχιακή διπλωματικής εργασίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο