Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ο κύκλος σπουδών του ΠΜΣ είναι διετής. Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται π.χ. στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, και φροντιστηριακές ασκήσεις οργανωμένες σε 9 διδακτικές ενότητες (60 πιστωτικές μονάδες), καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 10000 λέξεων (30 πιστωτικές μονάδες). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική και κατά περίπτωση η Αγγλική.

Η παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων είναι υποχρεωτική και οι διδακτικές μονάδες κάθε ενότητας θα πιστώνονται μετά από επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις. Η τελική βαθμολογία θα υπολογίζεται μετά από άθροιση της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων σε εκατοστιαία βάση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε:

 • παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • συγγραφή μίας επιστημονικής εργασίας 2500 λέξεων ανά μάθημα
 • εργαστηριακή άσκηση στα μαθήματα 1-4
 • κλινική άσκηση στα μαθήματα 5-10
 • εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η διδακτέα ύλη συνοψίζεται στον Οδηγό Σπουδών ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ένα μήνα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στην αρχή κάθε εξαμήνου αναρτάται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των θεωρητικών μαθημάτων κάθε διδακτικής ενότητας. Η ΣΕ διατηρεί το δικαίωμα επιμέρους αλλαγών του προγράμματος και των διδασκόντων με υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης των ΜΦ.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βιοφυσική του Ακουστικού και του Αιθουσαίου συστήματος (6 ECTS)
 • Ανατομική και Φυσιολογία του Ακουστικού και του Αιθουσαίου Συστήματος (6 ECTS)
 • Ανάλυση δεδομένων & Μεθοδολογία της Έρευνας (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στις Γνωσιακές Νευροεπιστήμες και τις Επιστήμες Επικοινωνίας (6 ECTS)
 • Παθήσεις του Ακουστικού Συστήματος Ι (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Παθήσεις του Ακουστικού Συστήματος ΙΙ (6 ECTS)
 • Διαγνωστική Ακοολογία (6 ECTS)
 • Παιδιατρική Ακοολογία (6 ECTS)
 • Θεραπεία & Αποκατάσταση της Βαρηκοΐας (6 ECTS)
 • Παθήσεις του Αιθουσαίου Συστήματος (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90 ECTS

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο