Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Σπουδές Πλήρους Φοίτησης

Α΄ εξάμηνο: Δύο μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για τις κατευθύνσεις «Διατροφή και Άσκηση» και «Μοριακή Διατροφή» ένα επιπλέον κοινό μάθημα και ένα ανά κατεύθυνση. Για την κατεύθυνση «Κλινική Διατροφή» δύο επιπλέον μαθήματα.

Β΄ εξάμηνο: Δύο μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Γ΄ εξάμηνο: Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

 

Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας (8 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS)

Β' Εξάμηνο 

 • Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Ενηλίκων (8 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και Εφήβων (8 ECTS) 
 • Δύο μαθήματα επιλογής (14 ECTS) 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ένα μάθημα επιλογής (7 ECTS) 
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS) 

 

Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση 

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Εργοφυσιολογία (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 

Β' Εξάμηνο 

 • Εργοβιοχημεία και Μεταβολισμός (8 ECTS) 
 • Διατροφική Αγωγή Αθλουμένων (8 ECTS)  
 • Δύο μαθήματα επιλογής (14 ECTS) 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ένα μάθημα επιλογής (7 ECTS) 
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)  

 

Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή

Α' Εξάμηνο 

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Διατροφογενετική (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 

Β' Εξάμηνο 

 • Επιγενετική (8 ECTS) 
 • Βιοπληροφορική (8 ECTS) 
 • Δύο μαθήματα επιλογής (14 ECTS) 

Γ' Εξάμηνο 

 • Ένα μάθημα επιλογής (7 ECTS) 
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική Προδιάθεση (7 ECTS)
 • Εργομετρία (7 ECTS)
 • Μεταβολομική (7 ECTS)
 • Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού Βάρους (7 ECTS)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 • Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος (7 ECTS)
 • Διατροφή και Πρωταθλητισμός (7 ECTS)
 • Ενδογενή Νοσήματα του Μεταβολισμού (7 ECTS)

 

Σπουδές Μερικής Φοίτησης

Στις σπουδές Μερικής φοίτησης η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (δύο ακαδημαϊκά έτη) και το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:

Α΄ εξάμηνο και Β΄ εξάμηνο / 1ο έτος σπουδών: Δύο μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για τις κατευθύνσεις «Διατροφή και Άσκηση» και «Μοριακή Διατροφή» ένα επιπλέον κοινό μάθημα και δύο ανά κατεύθυνση. Για την κατεύθυνση «Κλινική Διατροφή» τρία επιπλέον μαθήματα.

Γ΄ εξάμηνο και Δ΄ εξάμηνο / 2ο έτος σπουδών: Ένα μάθημα υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.

Ε΄ εξάμηνο: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών και ανά κατεύθυνση καθώς και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μαθήματα για το Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή

Α' και Β' Εξάμηνο (1ο έτος σπουδών)

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας (8 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Ενηλίκων (8 ECTS) 

Γ' και Δ' Εξάμηνο (2ο έτος σπουδών)

 • Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και Εφήβων (8 ECTS) 
 • Τρία μαθήματα επιλογής (21 ECTS) 

 

Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση 

Α' και Β' Εξάμηνο (1ο έτος σπουδών)

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Εργοφυσιολογία (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 
 • Διατροφική Αγωγή Αθλουμένων (8 ECTS) 

Γ' και Δ' Εξάμηνο (2ο έτος σπουδών)

 • Εργοβιοχημεία και Μεταβολισμός (8 ECTS)
 • Τρία μαθήματα επιλογής (21 ECTS) 

 

Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή

Α' και Β' Εξάμηνο (1ο έτος σπουδών)

 • Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας (7 ECTS) 
 • Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της Διατροφής (8 ECTS) 
 • Διατροφογενετική (8 ECTS) 
 • Σύγχρονα Θέματα Διατροφής-Διατροφικής Αξιολόγησης (7 ECTS) 
 • Βιοπληροφορική (8 ECTS)

Γ' και Δ' Εξάμηνο (2ο έτος σπουδών)

 • Επιγενετική (8 ECTS)
 • Τρία μαθήματα επιλογής (21 ECTS) 

 

Ε' Εξάμηνο (για όλες τις κατευθύνσεις)

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή (23 ECTS)

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ

Α) Δηλώνονται δύο μαθήματα από κάθε φοιτητή

 • Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική Προδιάθεση (7 ECTS)
 • Εργομετρία (7 ECTS) 
 • Μεταβολομική (7 ECTS) 
 • Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού Βάρους (7 ECTS) 

Β) Δηλώνεται ένα μάθημα από κάθε φοιτητή

 • Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος (7 ECTS) 
 • Διατροφή και Πρωταθλητισμός (7 ECTS) 
 • Ενδογενή Νοσήματα του Μεταβολισμού (7 ECTS) 

 

Με εισήγηση της Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης, τροποποίηση του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο