Οι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν 120 ECTS και 40ECTS Πρακτικής Άσκησης.

 

Μαθήματα Κοινού Κορμού (66 ECTS)

 • Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (6 ECTS)
 • Ηθική και Δεοντολογία στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (6 ECTS)
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς (6 ECTS)
 • Θεραπευτικές Δεξιότητες στην Προπαρασκευαστική Πρακτική (6 ECTS)
 • Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Εργαστήριο (6 ECTS)
 • Γνωστική και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Εργαστήριο I (6 ECTS)
 • Πολυμεταβλητή Στατιστική & Μεθοδολογία Έρευνας (6 ECTS)
 • Ψυχοδυναμικές Παρεμβάσεις (6 ECTS)
 • Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων (6 ECTS)
 • Ομαδική Θεραπεία (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Παιγνιοθεραπεία (6 ECTS) 

 

Μαθήματα Ειδίκευσης (34 ECTS)

Κλινική Ψυχολογία

 • Προχωρημένη Κλινική Ψυχοπαθολογία (6 ECTS)
 • Γνωστικές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις (6 ECTS)
 • Γνωστική και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και Εργαστήριο II (6 ECTS)
 • Κλινικές δεξιότητες Διάγνωσης και Ψυχολογικής Διατύπωσης (6 ECTS)
 • Εξειδικευμένα Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης Κλινικής Ψυχολογίας (10 ECTS)

Συμβουλευτική Ψυχολογία

 • Αναπτυξιακή Πορεία Ψυχολογικών Δυσκολιών (6 ECTS)
 • Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις (6 ECTS)
 • Προχωρημένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (6 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (6 ECTS)
 • Εξειδικευμένα Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (10 ECTS)

 

Πρακτική Άσκηση (40 ECTS)

 • Πρακτική Άσκηση I (20 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση II (20 ECTS)

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή (20 ECTS)

 • Μεταπτυχιακή Διατριβή I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία (6 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Διατριβή II: Ανάλυση και Παρουσίαση (14 ECTS)
Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα