Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ψυχολογία (Δια ζώσης)

Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής

Τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι:

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Πτυχία με τίτλο σπουδών και γνωστικό αντικείμενο εκτός Ψυχολογίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Επισημαίνεται ότι Πτυχίο Ψυχολογίας, το οποίο δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας που αναγνωρίζεται από τον αρμόδιο Φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), πιθανόν να οδηγήσει σε αποκλεισμό του/της φοιτητή/τριας από τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε κυβερνητικές ή άλλες δομές. Eπιπλέον, σε περίπτωση που το πτυχίο Ψυχολογίας του/της φοιτητή/τριας δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας, με την αποπεράτωση των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, ενδέχεται η απόρριψη συμπερίληψης του/της στο μητρώο πτυχιούχων που διατηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, με αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής στα μητρώα εγγεγραμμένων ψυχολόγων.
 2. Πορτφόλιο το οποίο να αποδεικνύει τη δέσμευση των αιτητών/τριών στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας (συγκεκριμένα: εθελοντική εργασία σε πλαίσια ψυχικής υγείας, προηγούμενη κλινική εμπειρία, ερευνητική εμπειρία).
 3. Προσωπική έκθεση 500 λέξεων στην οποία οι αιτητές/τριες να αιτιολογούν την απόφασή τους για αίτηση εισδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής/Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και να καταγράφουν τους μελλοντικούς τους επαγγελματικούς στόχους στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας.
 4. Καθαρό ποινικό μητρώο και Πιστοποιητικό - Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.
 5. Χρειάζεται να δηλωθούν ονόματα/στοιχεία/τηλέφωνα δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τον/την αιτητή/τρια, και στα οποία το Τμήμα θα αποταθεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το πρώτο άτομο πρέπει να προέρχεται από τον χώρο του πανεπιστημίου, να είναι δηλαδή μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού που δύναται να σχολιάσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση του/της αιτητή/τριας. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι κάποιος/α ο/η οποίος/α μπορεί να σχολιάσει την πρακτική εμπειρία του/της αιτητή/τριας στην ψυχολογία, όπως π.χ. επόπτης/τρια πρακτικής άσκησης.
 6. Η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο εισδοχής στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν όλα τα γενικά και ειδικά κριτήρια του Προγράμματος θα καλούνται σε συνέντευξη. Η Επιτροπή Αξιολόγησης τοποθετεί τους/τις υποψηφίους/ες σε σειρά κατάταξης, με τους/τις πρώτους/ες επιτυχόντες/ούσες να εξασφαλίζουν μια θέση στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει υποψήφιους/ες σε λίστα αναμονής.
 7. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει ορίσει ξεχωριστά κριτήρια εισδοχής  και επιλογής φοιτητών. Ωστόσο, η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο αποτελεί για όλες τις Σχολές του πανεπιστήμιου, βασική προϋπόθεση για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Για αίτηση εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης εισδοχής από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (επίσημο ή επικυρωμένο)
 5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 6. Συστατική Επιστολή
 7. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 8. Μια φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται με το τέλος εισδοχής.
 10. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 11. Για εισαγωγή σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται προφορική συνέντευξη με τους υποψήφιους

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο