Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και λαμβάνει επίσης τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

1. Εννέα (9) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του οφείλει να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα μιας από τις θεματικές ενότητες των ειδικεύσεων του ΠΜΣ.

2. Φροντιστηριακές εργασίες: Οι φροντιστηριακές εργασίες είναι δύο κατηγοριών (α) υποχρεωτικές και (β) προαιρετικές.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να συγγράψει τέσσερις (4) φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες σε μαθήματα της θεματικής ενότητας που επέλεξε και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Οι υποχρεωτικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το έξι και μισό (6,5).

Οι προαιρετικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5).

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την κατάθεση των εργασιών να παραδίδουν τη βαθμολογία των εργασιών αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλαμβάνεται του θέματος τριμελής επιτροπή από διδάσκοντες της ειδίκευσης/ή του ΠΜΣ.

Οι φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφονται στην ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρία (3) εξάμηνα, πραγματοποιούνται κυρίως σε εβδομαδιαία βάση, διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και είναι πρωινά και απογευματινά σε ποσοστό περίπου 50%-50%. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κάθε μάθημα λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε ένα από τα Α, Β και Γ εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Δ εξάμηνο λαμβάνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ειδίκευση: Θρησκειολογία

Θεματική ενότητα: Ιστορία των θρησκειών

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Ανατολικές Θρησκείες στη Δύση (10 ECTS)
 • Θέματα Ισλαμικής Θεολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Νέα Θρησκευτικά Κινήματα (10 ECTS)
 • Ισλάμ και Πολιτική (10 ECTS)
 • Θέματα Ιστορίας των θρησκειών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της σύγχρονης Θρησκειολογικής Έρευνας (10 ECTS)
 • Θρησκεία και Πολιτισμός (10 ECTS)
 • Θεολογία των θρησκειών (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Θεματική ενότητα: Ψυχολογία της θρησκείας

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Γνωσιακή Ψυχολογία της Θρησκείας (10 ECTS)
 • Η θέση της Θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Πολιτισμική Ψυχολογία της Θρησκείας (10 ECTS)
 • Ανθρωπολογία της Θρησκείας (10 ECTS)
 • Σύγχρονη Φιλοσοφική Γνωσιολογία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Παραφυσικά Φαινόμενα (10 ECTS)
 • Θεολογία των θρησκειών (10 ECTS)
 • Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Θεματική ενότητα: Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Ο Θεός των φιλοσόφων (10 ECTS)
 • Πατέρες και Ιεραποστολή (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Ανθρωπολογία της Θρησκείας (10 ECTS)
 • H Ορθοδοξία στην Αφρική (10 ECTS)
 • Σύγχρονη Φιλοσοφική Γνωσιολογία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Θρησκεία, Δίκαιο και Πολιτική Φιλοσοφία (10 ECTS)
 • Μαρτυρία, Διακονία και Πολιτική (10 ECTS)
 • Ταυτότητα και Ετερότητα στο Πλαίσιο της Θεολογίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

Θεματική ενότητα: Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Α΄ Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Η θέση της θρησκείας στη Σύγχρονη Κοινωνία (10 ECTS)
 • Ο θεός των φιλοσόφων (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

 • Εκκλησία και Οικονομία (10 ECTS)
 • Ισλάμ και Πολιτική (10 ECTS)
 • Διαθρησκειακή Βιοηθική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

 • Θρησκεία και Πολιτισμός (10 ECTS)
 • Θεολογία των Θρησκειών (10 ECTS)
 • Παραφυσικά φαινόμενα (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS
 

2. Ειδίκευση: Βιοηθική των θρησκειών

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Βιοηθική (10 ECTS)
 • Οικολογική Ηθική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Χριστιανική Βιοηθική (10 ECTS)
 • Διαθρησκειακή Βιοηθική (10 ECTS)
 • Αφηγηματική Βιοηθική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Διαχριστιανική Βιοηθική (10 ECTS)
 • Βιοηθικά Διλήμματα (10 ECTS)
 • Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

3. Ειδίκευση: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Συγγραφής (θεωρία και πρακτική) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (10 ECTS)
 • Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (10 ECTS)
 • Αναγεννησιακή Εικονογραφία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο 

 • Βίβλος και Λογοτεχνία (10 ECTS)
 • Μουσειοδιδακτική: Θεωρία και Πράξη (10 ECTS)
 • Διαθρησκειακή Βιοηθική (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο 

 • Συγκριτική Θρησκευτική Λογοτεχνία (10 ECTS)
 • Διαθρησκειακή Συγκριτική της Τέχνης (10 ECTS)
 • Βίβλος και Εικονογραφία (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο