Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και διδάσκεται για ένα εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων οι ΜΦ απαιτείται να παρακολουθήσουν επιτυχώς 9 μαθήματα, 3 ανά εξάμηνο φοίτησης, και συγκεκριμένα:

- Το υποχρεωτικό μάθημα «Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας»
- Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα (ένα από δύο):

1. «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις»
2. «Σύγχρονες ΨηφιακέςΤεχνολογίες»

με τους εξής περιορισμούς: Το ανωτέρω μάθημα (1) είναι υποχρεωτικό για όλους του ΜΦ που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια από προηγούμενο τίτλο σπουδών. Το μάθημα (2) είναι υποχρεωτικό για όλους ΜΦ που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

- Επτά (7) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα υπόλοιπα προσφερόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Κάθε μάθημα διδάσκεται σε αριθμό φοιτητών μεγαλύτερο των πέντε (5). Εάν ο αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσει το μάθημα δεν υπερβεί τους πέντε (5) το μάθημα δεν θα διδάσκεται (εξαιρούνται τα δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που θα δηλώσει το μάθημα υπερβεί τους είκοσι (20) θα προηγούνται οι φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, θα πραγματοποιείται κλήρωση.

Το τέταρτο εξάμηνο, οι ΜΦ ασχολούνται αποκλειστικά με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν με επιτυχία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Κατά την περίοδο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια και ομάδες εργασίας (workshops). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υποχρεωτικά όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ που επέλεξαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, στις παρουσιάσεις και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε μορφή εντατικής θεματικής εβδομάδας.

Με την ολοκλήρωση του ΔΠΜΣ κάθε ΜΦ: (α) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θεωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική εργασία, (δ) θα έχει συμμετάσχει σε εργαστήρια και ομάδες εργασίας, ορισμένες από τις οποίες θα οδηγήσουν στην παραγωγή.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

 

Α` Εξάμηνο 

Μάθημα Υποχρεωτικό

 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (10 ECTS)

Μαθήματα Υποχρεωτικά Με Επιλογή (1 από 2)

 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις (10 ECTS)
 • Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και διαδίκτυο (10 ECTS)

Μάθημα Επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω)

 • Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών (10 ECTS)
 • Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα (10 ECTS)
 • Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση (10 ECTS)
 • Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ (10 ECTS)
 • Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Κινούμενο σχέδιο (10 ECTS)
 • Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (10 ECTS)
 • Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (10 ECTS)
 • Κινηματογράφος και εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β` Εξάμηνο 

Eπιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω

 • Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και εφαρμογές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (10 ECTS)
 • Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των νέων μέσων επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Ψηφιακή αφήγηση και διαμεσικές αφηγηματικές διαδικασίες για μάθηση (10 ECTS)
 • Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού (10 ECTS)
 • Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία με νέες Τεχνολογίες (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ` Εξάμηνο 

Eπιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω

 • Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών (10 ECTS)
 • Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα (10 ECTS)
 • Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση (10 ECTS)
 • Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ (10 ECTS)
 • Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Κινούμενο σχέδιο (10 ECTS)
 • Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού (10 ECTS)
 • Κινηματογράφος και εκπαίδευση (10 ECTS)
 • Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ` Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται οι ΜΦ θα πρέπει να επιλέξουν και να εξεταστούν συνολικά σε επτά (7).

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο ορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο