Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Θεωρίες και Μεταθεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Μεθοδολογία Συμβουλευτικής και Τεχνικές Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση: Εφαρμογές σε μαθητές,νέους και ενήλικες
 • Κοινωνικό Περιβάλλον. Οικονομία και Αγορά Εργασίας

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 • Σχεδιασμός ή Επανασχεδιασμός Σταδιοδρομίας και Διά Βίου Συμβουλευτική 
 • Μεθοδολογία 'Έρευνας και Στατιστική 
 • Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική, Ετερότητα και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού  
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Πρακτική Άσκηση (Μέρος Α΄)

Δ ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Πρακτική Άσκηση (Μέρος Β΄)
 • Διπλωματική Εργασία
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο