Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΚΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η διδασκαλία γίνεται με μαθήματα διά ζώσης ή/και με τηλεδιάσκεψη, διαλέξεις και πρακτική άσκηση. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους η ΕΔΕ, έπειτα από σχετική εισήγηση της ΣΕ, αποφασίζει ποια από τα μαθήματα άλλων αγγλόφωνων ΠΜΣ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής στους/στις φοιτητές/τριες του ΚΠΜΣ.

1ο Εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών προσφέρονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα (με συνολικά 30 ECTS).

2ο εξάμηνο

Στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν, με δήλωσή τους στη Γραμματεία, μία από τις τρεις ειδικεύσεις του ΚΠΜΣ: 1) ’’Geographic Information Systems (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)’’, 2) ’’Data Science (Επιστήμη Δεδομένων)’’, 3) ’’3D Technologies (Εφαρμογές στις τρισδιάστατες τεχνολογίες)’’.

Κατά το Εαρινό Εξάμηνο παρακολουθούν τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που επέλεξαν (10 ECTS έκαστο). Επίσης, παρακολουθούν είτε ένα από μαθήματα που προσφέρονται σε μία από τις υπόλοιπες ειδικεύσεις (10 ECTS), είτε κάποιο από τα επιλεγμένα μαθήματα από τα αγγλόφωνα ΠΜΣ των συμμετεχόντων Τμημάτων (10 ECTS), είτε το επιλεγόμενο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (10 ECTS). Σε περίπτωση που φοιτητές/τριες παρακολουθήσουν μαθήματα από υφιστάμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να κάνουν επίσης εγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.

3ο εξάμηνο

Στο 3ο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MA Thesis) και επιπλέον οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν το μάθημα ’’Μεθοδολογικά προβλήματα κατά τη συγγραφή των ΜΔΕ’’.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

 • Digital Resources for the Humanities (Ψηφιακά Εργαλεία για τις Ψηφιακές Επιστήμες) 6 ECTS (Υποχρεωτικό)
 • Introduction in GIS (Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) 8 ECTS (Υποχρεωτικό)
 • Introduction in Data Science (Εισαγωγή στην Επιστήμη Δεδομένων) 8 ECTS (Υποχρεωτικό)
 • Introduction in 3D Technologies (Εισαγωγή στις τρισδιάστατες τεχνολογίες) 8 ECTS (Υποχρεωτικό)

Β’ Εξάμηνο

 • Advanced GIS I (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Ι) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 1ης ειδίκευσης)
 • Advanced GIS II (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΙΙ) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 1ης ειδίκευσης)
 • Advanced Data Science I (Επιστήμη Δεδομένων Ι) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 2ης ειδίκευσης)
 • Advanced Data Science II (Επιστήμη Δεδομένων ΙΙ) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 2ης ειδίκευσης)
 • Advanced 3D I (Τρισδιάστατες τεχνολογίες Ι) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 3ης ειδίκευσης)
 • Advanced 3D II (Τρισδιάστατες τεχνολογίες ΙΙ) 10 ECTS (Υποχρεωτικό 3ης ειδίκευσης)
 • Practical Training (Πρακτική Άσκηση) 10 ECTS (Επιλεγόμενο για όλες τις ειδικεύσεις)
 • Ένα από τα μαθήματα που προσφέρονται σε μία διαφορετική ειδίκευση, από εκείνη που επέλεξε ο φοιτητής ή επιλεγμένα μαθήματα από τα αγγλόφωνα ΠΜΣ των συμμετεχόντων Τμημάτων 10 ECTS (Επιλεγόμενα για όλες τις ειδικεύσεις)

Γ’ Εξάμηνο

 • MA Thesis (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) Thesis Writing Methodological Problems 25 ECTS
 • (Μεθοδολογικά ζητήματα και προβλήματα κατά τη συγγραφή των ΜΔΕ) 5 ECTS

Γενικό Σύνολο: 90 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο