Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων επί θεωρητικού και πρακτικού επιπέδου, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων. Τα μαθημάτων γίνονται με μορφή διαλέξεων και σεμιναρίων με την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια προσομοίωσης, η άσκηση σε ρομπότ, η παρακολούθηση χειρουργείων και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθορίζονται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Mεταβολικό σύνδρομο (5 ECTS)
 • Χειρουργικές Τεχνικές Αντιμετώπισης Μεταβολικού Συνδρόμου (5 ECTS)
 • Προεγχειρητικός Έλεγχος σε Επεμβάσεις Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής - Μετεγχειρητική Παρακολούθηση - Επιπλοκές και Αλγόριθμοι Αντιμετώπισής τους (3 ECTS)
 • Αρχές Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής - Διάταξη Χειρουργικής Αίθουσας - Χρήση Ειδικών Λαπαροσκοπικών Εργαλείων (3 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Επιμήκης Γαστρεκτομή (4 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Γαστρική Παράκαμψη μίας Αναστομώσεως (4 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανατομία - Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία Καλοήθων και Κακοήθων Παθήσεων Κατωτέρου Πεπτικού (5 ECTS)
 • Προεγχειρητικός Έλεγχος σε Επεμβάσεις Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Κατωτέρου Πεπτικού - Μετεγχειρητική Παρακολούθηση - Επιπλοκές και Αλγόριθμοι Αντιμετώπισής τους (3 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Καλοήθων Παθήσεων Κατωτέρου Πεπτικού και ΙΦΝΕ (5 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Δεξιά Κολεκτομή (4 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Σιγμοειδεκτομή - Χαμηλή Πρόσθια Εκτομή (4 ECTS)
 • Διαπρωκτική Ελάχιστα Επεμβατική Εκτομή - Ολική Μεσοορθική Εκτομή (3 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ανατομία - Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία Καλοήθων και Κακοήθων Παθήσεων Ανωτέρου Πεπτικού (5 ECTS)
 • Ανατομία - Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία Καλοήθων και Κακοήθων Παθήσεων Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος - Σπληνός (5 ECTS)
 • Προεγχειρητικός Έλεγχος σε Επεμβάσεις Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού - Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος - Σπληνός - Μετεγχειρητική Παρακολούθηση - Επιπλοκές και Αλγόριθμοι Αντιμετώπισής τους (3 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παθήσεων Ανωτέρου Πεπτικού (4 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παθήσεων Ήπατος -Χοληφόρων (4 ECTS)
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παθήσεων Παγκρέατος - Σπληνός (4 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γενικό Σύνολο 120 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο