Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η φοίτηση ολοκληρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα και διαδοχικά ξεκινά η εγγραφή και φοίτηση νέων φοιτητών.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% των μαθημάτων.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην Ελληνική (σε περίπτωση πρόσκλησης εισηγητών από το εξωτερικό, τα μαθήματα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

  • Βασικές έννοιες και στοιχεία Ψυχωσικών Διαταραχών (15 ECTS)
  • Μέθοδοι επιστημονικής έρευνας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

  • Θεραπευτική Αντιμετώπιση Ψυχωσικών Διαταραχών (15 ECTS)
  • Παρεμβάσεις στις Ψυχωσικές Διαταραχές- Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έγκαιρης Παρέμβασης (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο

  • Στατιστική (4 ECTS)
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (26 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Τα μαθήματα του ΠΜΣ δε θα πραγματοποιούνται παράλληλα αλλά σε χρονική ακολουθία. Εφόσον ολοκληρώνεται μία ενότητα μαθημάτων θα ξεκινάει αμέσως η επόμενη.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο