Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το παρόν Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Με την έναρξη του ΠΜΣ δημοσιεύεται και αναρτάται διαδικτυακά ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ, ο οποίος επικαιροποιείται τακτικά και τροποποιείται, όταν υπάρξει ανάγκη. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονοματεπώνυμα των διδασκόντων, τα δικαιώματα των μεταπτυχιακών φοιτητών τις υποχρεώσεις τους, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης της Σχολής.

Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Επίσης, η ΣΕ μπορεί να προτείνει ένα ή και περισσότερα μαθήματα να προσφέρονται διαμέσου διδασκαλίας από απόσταση, εφόσον δεν υπερβαίνει το 35% της συνολικής διδασκαλίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΠΜΣ απονέμει τον τίτλο σπουδών: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» (M.Sc. in «Cultural and Cinema Studies»).

Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες την εβδομάδα χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν εργαστηριακές εφαρμογές

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή στις Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές (10 ECTS)
 • Μαθήματα Επιλογής:
  • Πόλη και Κινηματογράφος
  • Εικόνα, βλέμμα, φύλο στον Κινηματογράφο (το καθένα θα πλαισιώνεται από ένα Εργαστήριο)
  • Ζητήματα αρχείου και Κινηματογραφοφιλίας - Ντοκιμαντέρ-οπτική ποίηση: ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές
 • Μαθήματα επιλογής:
  • Ανάλυση λογοτεχνικού κειμένου/ Πολιτισμός, Επικοινωνία και ΜΜΕ
  • Κινηματογραφικές εκδοχές του νόμου και της επιθυμίας
  • Καλλιτεχνικές πρωτοπορίες - Δημιουργική γραφή

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Συγγραφή διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει ορισμένες εναλλακτικές προτάσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, το οποίο επιτρέπει ή μάλλον επιβάλλει διαφορετικές προσεγγίσεις. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων και των συνεργατών τους, και σε συνάφεια με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και ανάλογα με τις θεματικές ή χρονικές τομές οι οποίες θα επιλέγονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής (με ένα περιθώριο διαφορετικών συνδυασμών, κατά τους οποίους θα είναι δυνατόν ορισμένα από τα μαθήματα να αποκτούν εργαστηριακό χαρακτήρα, και αντιστρόφως, καθώς επίσης τα μαθήματα επιλογής να μετατρέπονται σε υποχρεωτικά και αντιστρόφως.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να ανατρέχουν στην περιγραφή μαθημάτων η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ώστε να πληροφορούνται ποια μαθήματα ενεργοποιούνται κάθε έτος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο