Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Ως προς τη χρονική τους οργάνωση, τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο τύπους:

Α) Εξαμηνιαία μαθήματα, που οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση

Β) Μαθήματα εντατικής παρακολούθησης, διάρκειας τριάντα πέντε (35) τουλάχιστον διδακτικών ωρών που κατανέμονται σε μία (1) ή δύο (2) εβδομάδες.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα είναι υψηλών προδιαγραφών και απαιτούν από τους φοιτητές και φοιτήτριες εκτεταμένη ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, προετοιμασία ατομικών και ομαδικών παρουσιάσεων, παρακολούθηση παραδόσεων, συμμετοχή σε σεμινάρια, συγγραφή επιστημονικής εργασίας που βασίζεται σε βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα και έρευνα σε βάσεις δεδομένων, ενεργή συμμετοχή στο μάθημα και στα υποχρεωτικά μαθήματα συμμετοχή σε εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 

1. Ειδίκευση: Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας (10 ECTS)
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης (10 ECTS)
 • Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής (2Χ10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Τρία (3) Μαθήματα Επιλογής (3Χ10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

2. Ειδίκευση: Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών (10 ECTS)
 • Ειδικά Θέματα Πολιτικής Θεωρίας (10 ECTS)
 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Κοινωνική Θεωρία και Έρευνα (10 ECTS)
 • Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής (2Χ10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Τρία (3) Μαθήματα Επιλογής (3Χ10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας (20 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Μαθήματα Επιλογής (Ενδεικτική Λίστα)

 • Ανάγνωση Κειμένου: Κριτική Θεωρία
 • Ανάγνωση Κειμένων: Ζητήματα Ύφους
 • Ανάλυση Λόγου
 • Δημόσια Σφαίρα και Κοινή Γνώμη στην Ευρώπη και την Ελλάδα, 18ος αι.-αρχές 19ου αι.
 • Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική
 • Ζητήματα Θεωρίας της Εξουσίας
 • Η Ισότητα και οι Ερμηνείες της
 • Η Πολιτική Οικονομία του Καπιταλισμού τον 21ο Αιώνα
 • Θεωρίες Εθνικισμού
 • Κοινωνικά Κινήματα
 • Κοινωνιολογία της Μεταπολίτευσης
 • Μαρξισμός και Πολιτική Επιστήμη
 • Μαρξισμός και Φουκώ
 • Μεγάλοι Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί: Το Παράδειγμα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Ο Εταιρισμός στην Ευρώπη & την Ελλάδα στην Εποχή των Επαναστάσεων: Η Φιλική Εταιρία στο Διεθνές της Πλαίσιο
 • Οικονομία, Κοινωνία και Πολιτική μετά το Τέλος του Οργανωμένου Καπιταλισμού (1973-2008)
 • Πολιτική Αυθεντία και (Αν)υπακοή
 • Πολιτική Ιστορία, Ιστορία του Πολιτικού
 • Πολιτική την Αναπαράστασης
 • Τέχνη και Εξουσία
 • Φύλο και θεωρία της Δημοκρατίας
 • Φυσιογνωμική Κοινωνιολογία: Ζίμμελ, Κρακάουερ, Μπένγιαμιν
 • Culture and Communication
 • Culture and Politics. The Politics of Culture

 

Τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων/ουσών και τις ανάγκες του προγράμματος, με απόφαση της ΣΕ και την έγκριση της Συνέλευσης.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της άλλης ειδίκευσης από εκείνη που έχουν επιλέξει ως μάθημα επιλογής.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) μαθήματα από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ ή άλλων συναφών ΑΕΙ με την έγκριση της Συνέλευσης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν, αν επιθυμούν, να παρακολουθήσουν ως ακροατές/τριες περισσότερα μαθήματα επιλογής από τα οριζόμενα ως κατώτατο όριο από το Πρόγραμμα.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο