Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κατεύθυνση «Πολιτική Δικονομία»

Α' Εξάμηνο 

 • Θεμελιώδη Ζητήματα Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)
 • Η Διεθνής Διάσταση του Δικονομικού Δικαίου (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Σημεία σύμπτωσης και απόκλισης πολιτικής, διοικητικής και ποινικής δίκης (10 ECTS)
 • Επίλυση Ναυτικών Διαφορών - Ναυτική Διαιτησία (10 ECTS)
 • Δίκαιο Διεθνούς Διαιτησίας (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Η δικαστική κρίση ως δικαιοδοτική κρίση και εκτελεστός τίτλος (10 ECTS)
 • Επίκαιρα Ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Δικονομικά Ζητήματα του Δικαίου της Επιχείρησης (10 ECTS)
 • International Insolvency Law (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS 

Κατεύθυνση «Εργατικό Δίκαιο»

Α' Εξάμηνο 

 • Ειδικά Θέματα από το Δίκαιο της Εκμετάλλευσης (10 ECTS)
 • Δυναμική Πηγών του Εργατικού Δικαίου (10 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας Ι (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στο Λογιστικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου των Συμβάσεων, ιδίως οι Γ.Ο.Σ. (10 ECTS)
 • Μορφές διαλόγου των εθνικών με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (10 ECTS)
 • Fundamentals of EU law (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Προβλήματα ισορροπίας και οριοθέτησης συλλογικής αυτονομίας και κρατικού παρεμβατισμού (10 ECTS)
 • Ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εργατικού Δίκαιου (10 ECTS)
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (15 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Ειδικές μορφές συμβάσεων εργασίας – σύμβαση ναυτικής εργασίας (10 ECTS)
 • Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (10 ECTS)
 • Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας ΙΙ (10 ECTS)
 • Ναυτεργατικό Δίκαιο (10 ECTS)
 • Δικονομικά Ζητήματα του Δικαίου της Επιχείρησης (10 ECTS)
 • Εθνική και ευρωπαϊκή προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων (10 ECTS)
 • Δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών (10 ECTS)

Σύνολο 45 ECTS 

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο