Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην ελληνική γλώσσα.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

 • Μεθοδολογία της έρευνας - Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης (10 ECTS)
 • Νεοελληνική Πεζογραφία (10 ECTS)

και ένα μάθημα επιλογής από τα εξής προσφερόμενα μαθήματα*

 • Νεοελληνική Κριτική (10 ECTS)
 • Νεοελληνικό Δράμα (10 ECTS)
 • Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ (10 ECTS)
 • Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ (10 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ (10 ECTS)
 • Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΙ (10 ECTS)
 • Αρχειακή Έρευνα (10 ECTS)
 • Εκδοτική-Βιβλιογραφία-Βιβλιολογία (10 ECTS)
 • Ελεύθερη Επιλογή** (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

* Τα μαθήματα επιλογής ορίζονται κατ’ έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ).

** Ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο (νεοελληνικού ενδιαφέροντος ή θεωρίας της λογοτεχνίας ή συγκριτικής φιλολογίας) άλλου Τομέα ή Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

Β' Εξάμηνο 

 • Νεοελληνική Ποίηση (10 ECTS)
 • Συγκριτική Φιλολογία (10 ECTS)
 • Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Θεωρία Λογοτεχνίας (10 ECTS)
 • Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου). (10 ECTS)
 • Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου). (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο