Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35%. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική, την αγγλική ή τη ρωσική γλώσσα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

1. Μάθημα Υποχρεωτικό
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1 από τα εξής)

 • Η Μεθοδολογία της έρευνας στις μεταφραστικές σπουδές (10 ECTS)
 • Μετάφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία (10 ECTS)
 • Μεταφραστικές προσεγγίσεις στην ανάλυση λόγου (10 ECTS)
 • Μετάφραση και γλωσσική αλλαγή (10 ECTS)

2. Μαθήματα Επιλογής
α. Μάθημα επιλογής του Τμήματος Φιλολογίας

 • Πραγματολογία (10 ECTS)
 • Ανάλυση προφορικού λόγου (10 ECTS)
 • Γλωσσική επαφή (10 ECTS)
 • Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων (10 ECTS)
 • Γλωσσολογία σωμάτων κειμένων και ψυχογλωσσολογία (10 ECTS)
 • Γνωσιακή γλωσσολογία Διαμεσολαβημένη επικοινωνία: πραγματολογικές και κοινωνικές όψεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (10 ECTS)
 • Ζητήματα κειμενικής ανάλυσης (10 ECTS)
 • Θέματα κοινωνιογλωσσολογίας (10 ECTS)
 • Σημειολογία (10 ECTS)

β. Μάθημα επιλογής του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

 • Οι ελληνικές και αγγλικές διαδρομές της κλασικής ρωσικής λογοτεχνίας κατά τον 20ο αιώνα (10 ECTS)
 • Η πρόσληψη του ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα τον 19ο-αρχές 20ου αιώνα (10 ECTS)
 • Σεμινάριο μετάφρασης (10 ECTS)
 • Συγκριτική γλωσσολογία: Ελληνική, Ρωσική, Αγγλική (10 ECTS)
 • Η πρόσληψη/μετάφραση της βυζαντινής γραμματείας (10 ECTS)
 • Μετάφραση και είδη λόγου στη Ρωσική, Ελληνική, Αγγλική (10 ECTS)
 • Ρωσικός πολιτισμός της διασποράς: γλώσσα, τέχνες, παραδόσεις (10 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής
α. Μάθημα επιλογής του Τμήματος Φιλολογίας 1 από τα παραπάνω του Τμήματος Φιλολογίας (διαφορετικό από αυτό που επελέγη στο α’ εξάμηνο) (10 ECTS)

β. Μάθημα επιλογής του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Πρακτική άσκηση (10 ECTS)
 • Σεμινάριο μετάφρασης (10 ECTS)
 • Διαπολιτισμικές σπουδές: Παγκοσμιοποίηση και μετάφραση (10 ECTS)
 • Έρευνα πεδίου (10 ECTS)
 • Ιατρική διερμηνεία (10 ECTS)
 • Δικαστική διερμηνεία (10 ECTS)
 • Νοηματική γλώσσα και διερμηνεία (10 ECTS)
 • Μετάφραση και δίγλωσση λεξικογραφία (10 ECTS)
 • Εισαγωγή στον υποτιτλισμό (10 ECTS)
 • Ειδική μετάφραση (10 ECTS)
 • Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγγλόφωνη λογοτεχνία (10 ECTS)
 • Πολιτισμικές σπουδές και φύλο (10 ECTS)

γ. Μάθημα επιλογής του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 1 από τον παραπάνω κατάλογο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων (10 ECTS)

Γ΄ Εξάμηνο (Σύνολο 30 ECTS)
Μαθήματα Επιλογής

 • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Η επίβλεψη των διπλωματικών θα μοιράζεται ανάμεσα στα συνεργαζόμενα Τμήματα) (30 ECTS)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο