Α' Εξάμηνο

 • Στατιστικές και Ποσοτικές Μέθοδοι (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (7,5 ECTS)
 • Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών (7,5 ECTS)
 • Λογιστική Τυποποίηση (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Μικροοικονομική Ανάλυση (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών (7,5 ECTS)
 • Ελεγκτική (7,5 ECTS)
 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο Ι (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (7,5 ECTS)
 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική (7,5 ECTS)
 • Λογιστικές Εφαρμογές στην Πληροφορική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής (7,5 ECTS)
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (7,5 ECTS)
 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα (7,5 ECTS)
 • Οργάνωση και Στρατηγική Επιχειρήσεων (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο