Α' Εξάμηνο 

 • Οικονομική Πολιτική (7,5 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα (7,5 ECTS)
 • Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (7,5 ECTS)
 • Λογιστική: Οικονομικές Καταστάσεις και Δημόσιο Λογιστικό (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο

 • Δημόσιο/ Διοικητικό Δίκαιο (7,5 ECTS)
 • Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα (7,5 ECTS)
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα I (7,5 ECTS)
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΙΙ (7,5 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου Τομέα (7,5 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων (7,5 ECTS)
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη (7,5 ECTS)
 • Φ.Π.Α. – Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα (7,5 ECTS)
 • Θέματα Φορολογίας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (7,5 ECTS)
 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο